Bugun...
AK Parti Belediye Baþkanlýðý anketi
Tarih: 10-05-2015 09:17:00 + -AK Parti Belediye Baþkanlýðý anketi

 
 

Uzunköprü kaynaklý haber sitesi www.trakya22.com, “Keþan AK Parti’den Belediye Baþkan adayý olarak görmek istediðiniz isim hangisidir?” baþlýklý ankette, Nuran Uslu ve Mustafa Mercan isimleri öne çýktý. 
Trakya 22 adlý haber sitesinin www.trakya22.com adresinde yapýlan ankette ayrý ayrý Edirne, Uzunköprü, Keþan, Lalapaþa ve Süloðlu’nda, “Ak Parti’den Belediye baþkan adayý olarak görmek istediðiniz isim hangisidir?” sorusu soruldu. 
NURAN USLU VE MUSTAFA MERCAN ANKETTE BÝR ADIM ÖNDE
Ankette “Keþan AK Parti’den Belediye Baþkan adayý olarak görmek istediðiniz isim hangisidir?” sorusuna cevap verilmesi için 7 þýk yer alýyor. Hakan Çevikel, Mustafa Mercan, Nuran Uslu, Mustafa Helvacýoðlu, Ýlyas Tüfekçi, Muzaffer Güven ve Mecit Erol isimlerinden oluþan ankette þimdiye kadar kiþi 189 oy kullandý. 
Oy kullananlardan 41’si Nuran Uslu’yu AK Parti’den Belediye baþkan adayý olarak görmek istediðini belirtirken, 69’u Mustafa Mercan, 27’si ise Mustafa Helvacýoðlu’nu AK Parti Keþan Belediye baþkan adayý olarak görmek istediðini kaydetti. Sitede belirtilen diðer isimlerden Mecit Erol 13, Ýlyas Tüfekçi 20, Hakan Çevikel 15, Muzaffer Güven ise 4 oy aldý. 
Henüz devam eden anket sonucu merakla beklenirken, AK Parti’nin Keþan Belediye baþkan adayýný belirlerken bu anketi deðerlendirip-deðerlendirmeyeceði þimdiden merak konusu oldu. 
Bilindiði gibi, AK Parti’nin Keþan’da geçmiþ aylarda bir anket daha yaptýrdýðý, bu ankette Mustafa Mercan ile Mustafa Helvacýoðlu isimlerinin ön plana çýkmýþtý. Anketlerde Mustafa Mercan isminin öne çýkmasý dikkatleri çekti. 
NURAN USLU: KEÞAN BELEDÝYE BAÞKAN ADAYLIÐI ÝÇÝN ÝSMÝNÝN GEÇMESÝ SEVÝNDÝRÝCÝ
Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu, yaptýðý açýklamada, ankette isminin yer almasýyla ilgili deðerlendirmelerde bulunurken, beldede yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. 
ANKETLER EN AZINDAN FÝKÝR VERÝR 
Ankette isminin yer almasýyla ilgili her hangi bir kimsenin kendisiyle iletiþime geçmediðini belirten Uslu“Geçtiðimiz Salý günü ankette adýmýn olduðunu öðrendim. Yeni baþlayan bir anket. Sonuçlarýný bilemem ama Keþan Belediye baþkan adaylýðý için adýmýzýn geçmesi bile önemli. Ýsimlerin nelere göre belirlendiðini bilmiyorum. Ýsimlere baktýðýmýzda eski ilçe baþkanlarý ve þuandaki ilçe baþkaný, AK Partili belediye baþkaný olarak benim ismim ve Mustafa Mercan’ýn isimleri var. Bu tarz anketler ne kadar saðlýklý bilemiyorum ama en azýndan fikir verir. Ne kadar kiþiye de ulaþýlacaðý önemli. 100-150 kiþinin katýlýmýyla bir þey belirlenmez. Birçok vatandaþ basýnda yer alan haberden sonra bilgi sahibi oldu. Sonucu deðerlendirsek daha saðlýklý olacak.” dedi.
GÖREV VERÝLÝRSE KAÇMAYIZ
Adaylýk konusunda net bir þey olmadýðýný ifade eden Nuran Uslu, þunlarý söyledi: “Beyendik’te bile artýk son dedim ama vatandaþtan aday olmam konusunda baský var. Zaman neyi gösterir teþkilat bu konuda ne der ona göre karar vereceðiz. Görev verilirse kaçmayýz. Partinin emrinde olduk ve olacaðýz. Çalýþmalara devam. Beyendik’te AK Belediyeciliðin yaptýklarý ortada. CHP’li bir belediye ile kýyasladýðýmýzda söz verdiðimiz iþleri yaptýk. Hatta TOKÝ, Anadolu Öðretmen Lisesi gibi projelerde var. Bunlarý söz vermemiþtik. Þuanda Beyendik’in ihtiyaçlarýný bitirdik. Þuanda Katý Atýk Arýtma Tesisi Keþan’da sadece bizde var. Ýlkokul bile zor yapýlýrken biz beldemize bir lise kazandýrdýk. Bunlar kolay þeyler deðil. Beyendik’in tamamý kilitli taþ döþendi. Yani iktidarýn nimetlerinden faydalandýk. Ýktidar partisi olmasaydýk belki de birçok projemiz onaylanmayacaktý. Þuanda hala devam eden projelerimiz var. Beldeye ikinci gölet yatýrým programýna alýndý. Elimizden geleni yapmaya çalýþýyoruz.” 
KÝÞÝSEL OLARAK HAREKET ETMÝYORUZ
“Keþan için adýnýz geçiyor ama beld
Bu haber 533 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR