Bugun...
Altýnordu, bal üretim sezonunu deðerlendirdi
Tarih: 10-05-2015 06:56:00 + -Edirne Arý Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Erdoðan Altýnordu, geçtiðimiz Cumartesi günü yaptýðý açýklamada bölgedeki bal üretim sezonu ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu.

ÇÝÇEK BALI ÜRETÝMÝNDE KOVAN BAÞINA DÜÞEN VERÝM AZALDI

Bölgedeki bal üretim sezonunun bu yýl kötü geçtiðini belirten Altýnordu, “Genel olarak ayçiçeði balý üretimi geçen yýla oranla daha fazla. Sebebi Ýç Anadolu’da bal olmadýðýndan dolayý o bölgeye giden gezginci arýcýlar Trakya’ya akýn etti. Bu yýl gölgeye gelen arýcý sayýsý geçen yýla oranla 4 kat fazla. Daha fazla arýcýnýn gelmesi Trakya’daki üretim rekoltesini ortalama deðerde olmasýna sebep oldu. Arýcý sayýsýnýn bu yýl fazla olmasý çiçek balý üretiminde kovan baþýna düþen verimin düþmesine neden oldu. Kovan bazýnda bu yýl gerçekten bal üretimi geçen yýlla kýyaslandýðýnda 3’te 1 oranýnda azaldý. Çam balý sezonun bu yýl daha verimli geçmesini bekliyoruz umudumuz bu yönde.

FÝYATLAR ÜRETÝCÝNÝN BEKLEDÝÐÝ SEVÝYEDE DEÐÝL

Açýklanan bal fiyatlarýnýn üreticinin beklediði seviyede olmadýðýný ifade eden Erdoðan Altýnordu, þunlarý söyledi: “Fiyat kötü deðil ama üreticinin beklentilerine cevap vermiyor. Üretimde birim anlamýnda açýðý var. Þuanda üretim azlýðýndan dolayý üreticiyi fiyatlar tatmin etmiyor. Bu da üreticimizi üzdü. Üretimin bu kadar düþmesinin iklimsel koþullar ile ilgili. Bundan sonraki üretim sezonunun daha iyi geçmesini beklediklerini dile getiren.” dedi.

“Bu yýl üretimde yaþanan düþüþ önümüzdeki yýl bölgeye gelen gezginci arýcý sayýsýna etki eder mi?” sorununa Erdoðan Altýnordu “Bölgeye gelen arýcý sayýsýný olumsuz yönde etkileyecektir.” þeklinde cevap verdi.

TARIM TEÞKÝLATI GEREKLÝ UYARILARI YAPARAK ÇOK GÜZEL BÝR ÝÞ ÇIKARDI

Keþan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü’ne çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ettiðini dile getiren Erdoðan Altýnordu, sözleri: “Bir týrtýl mücadelesi yapýldý. Mücadele yapýlýrken arýcýnýn zarar görmemesi amacýyla tek tek uyarýda bulundular. Bu da çok iyi oldu. Tarým teþkilatý duyarlýk olarak ve gerekli uyarýlarý yaparak çok güzel bir iþ çýkardý. Mücadelede kullanýlan ilaçlar arýya zarar veriyordu.” diyerek sonlandýrdý.   

 
 

Kaynak: Ayhan Gülver

Bu haber 277 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EKONOMİ - TARIM HABERLERİ
Bu haber 519 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR