Bugun...
Anadolu Öðretmen Lisesi, 127 Nolu Beykentliler'i seçti
Tarih: 10-05-2015 04:12:00 + -


.S.127 Nolu Beykentliler Minibüs Midibüs Otobüs Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi Baþkaný Salim Deðiþçi, dün yaptýðý açýklamada; Keþan Anadolu Öðretmen Lisesi Okul Aile Birliði’nin, öðrencilerin kendileri tarafýndan taþýnmasýna karar verdiðini belirtti

Anadolu Öðretmen Lisesi, 127 Nolu Beykentliler'i seçti
 
 

Anadolu Öðretmen Lisesi Okul Aile Birliði’nin öðrencilerin taþýnmasýnda S.S.127 Nolu Beykentliler Minibüs Midibüs Otobüs Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi’ni tercih ettiðini ifade eden Salim Deðiþçi, “Ancak plakalý araçlar okula öðrenci taþýmaya devam ediyor. Bizim hakkýmýz gasp ediliyor. Biz nasýl Keþan içerisindeki duraklardan yolcu almýyorsak onlarýn da bizim alanýmýza girmesin.” dedi.
 

S.S.127 Nolu Beykentliler Minibüs Midibüs Otobüs Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi Baþkaný Salim Deðiþçi, dün yaptýðý açýklamada; Keþan Anadolu Öðretmen Lisesi Okul Aile Birliði’nin, öðrencilerin kendileri tarafýndan taþýnmasýna karar verdiðini belirtti. 

HAKKIMIZI SONUNA KADAR ARAYACAÐIZ

Kaymakamlýkta yapýlan bir toplantýda öðrencilerin kim tarafýndan taþýnacaðýna okul aile birlikleri tarafýndan karar verileceðinin söylendiðini ifade eden Deðiþçi, “Anadolu Öðretmen Lisesi okul aile birliði de bizim kooperatifimizi tercih etti. Daha sonra kaymakamlýktan 2 araç tahsis etmemiz söylendi. Bizde tüm belgelerimizi emniyete teslim ettik. Ancak plakalý araçlar okula öðrenci taþýmaya devam ediyor. Gerekli yerlere þikayetlerde bulunduk. Jandarma Trafik ekiplerinin gereken cezai iþlemi uyguladýðýný duyduk. Ancak yine de servis yapmaya devam ediyorlar. Belediye baþkanýmýz ile birlikte bu konu hakkýnda Valimiz ile görüþeceðiz. Hakkýmýzý sonuna kadar aracaðýz.” dedi.

BÝZÝM HAKKIMIZ GASP EDÝLÝYOR

“S” plakalý araçlarýn belediyenin mücavir alanlarý içerisinde hizmet verebileceðinin altýný çizen Salim Deðiþçi, “Ancak bu araçlar bizim hattýmýzda taþýmacýlýk yapýyorlar. Bizim hakkýmýz gasp ediliyor. Bizim hattýmýzda taþýmacýlýk yapmak için almýþ olduklarý bizi belge veya izin yok. Biz herkes gibi kendi güzergahýnda çalýþsýn istiyoruz. Biz Keþan içerisindeki duraklardan yolcu almýyorsak onlarýn da bizim alanýmýza girmelerini istemiyoruz.” þeklinde konuþtu.  

ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ’NÝN ÖÐRENCÝ TAÞIMACILIÐI ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ’NDE ÝHALE EDÝLMEDÝ

Okul servisi çekmek için Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü’nde ihale yapýldýðý dile getiren Deðiþçi, þunlarý söyledi: “Bizim araçlarýmýza emniyet müdürlüðümüzün istediði tüm belgeler var. Araçlarýmýzýn koltuk sigortasýndan tutun emniyet kemerine kadar her þeyi var. Araçlarýmýz plakalý araçlardan daha yüksek modelde ve daha kaliteli. Anadolu Öðretmen Lisesi’nin öðrenci taþýmacýlýðý Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü’nde ihale edilmedi. Burasý lise düzeyinde bir okul. Biz öðrencileri yolcu statüsünde taþýyoruz. Keþan’da öðrenciler nasýl plakalý araçlara okuldan çýkýnca biniyor bizim sistem de ayný.”

OKUL AÝLE BÝRLÝÐÝ’NÝN ALDIÐINI KARAR EDÝRNE ÝL TRAFÝK KOMÝSYONU’NA GÖNDERÝLDÝ

Deðiþçi, Keþan Anadolu Öðretmen Lisesi Okul Aile Birliði’nin aldýðýný kararýn Edirne Ýl Trafik Komisyonu’na gönderildiðini ifade ederek, sözlerini þu þekilde sonlandýrdý: “Komisyondan çýkacak sonu bize bildirilecek. Biz sonucun çýkmasýný bekliyoruz.” 

 

 
 

Kaynak: Ayhan Gülver

Bu haber 388 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORU
Bu haber 699 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR