Bugun...
Batman jeneriðinin üstadý Keþanlý Doðan Can yönetmen olma yolunda…
Tarih: 10-05-2015 05:25:00 + -


Mutfak eþyalarý ile “Batman” filminin jeneriðini çeken ve tüm dünyanýn dikkati üzerine toplayan Keþanlý Doðan Can Gündoðdu, gazetemize yaptýðý açýklamada, hedefinin yönetmen olmak olduðunu belirtti

Batman jeneriðinin üstadý Keþanlý Doðan Can yönetmen olma yolunda…

 
 
  • Mutfak masasýnda gazete kaðýdý, buz ve suyla “Batman” filminin jeneriðini çeken Keþanlý Doðan Can Gündoðdu, tüm dünyanýn dikkatini çekti.  
  • 20 yaþýndaki Keþanlý yetenek Gündoðdu, “Bundan sonraki hedefim gelen teklifleri en iyi þekilde deðerlendirerek, kariyerimi daha iyiye götürmek. Ýleride yönetmen olmak istiyorum.” dedi.

 Mutfak eþyalarý ile “Batman” filminin jeneriðini çeken ve tüm dünyanýn dikkati üzerine toplayan Keþanlý Doðan Can Gündoðdu, gazetemize yaptýðý açýklamada, hedefinin yönetmen olmak olduðunu belirtti.

Bahçeþehir Üniversitesi Ýletiþim Tasarýmý Bölümü 3. Sýnýf öðrencisi 20 yaþýndaki Gündoðdu’nun, bölüm hocasýnýn verdiði ödevi yapmak için, “The Dark Knight Rises” adýný alan sonuncu “Batman”filminin set fotoðraflarýný internetten indirerek, mutfakta çektiði jenerik büyük beðeni topluyor.

ÝNTERNETTE 2 GÜN ÝÇERÝSÝNDE 100 BÝN KEZ ÝZLENDÝ

Bölüm hocasýnýn verdiði jenerik ödevi için yazýn gösterime girecek olan Batman filmini seçtiðini belirten Doðan Can Gündoðdu“Bu jenerik için 2 dakikalýk bir film hazýrladým. Bu videoyu www.vimeo.com isimli siteye yükledim. Ýnternette 2 gün içerisinde 100 bin kez izlendi. 2-3 hafta içerisinde bu sayý yüz binleri geçti. Video yurt dýþýnda çok önemli tasarým ve film sitelerinde yayýmlandý. Bu sayede Los Angeles, Ýtalya ve Ýngiltere gibi ülkelerdeki birçok firmadan teklif aldým. Gelen teklifler karþýsýnda çok heyecanlandým. Ulaþan firmalardan Los Angeles’taki firma ile anlaþtýk. 2013 yýlýnda Amerika’da gösterime girecek olan bir filmin jeneriði için anlaþma imzaladým.” dedi.

JENERÝK AMERÝKALI GÖRSEL EFEKT SÜREVÝZÖRÜ PAUL FRANKLÝN’ÝN DE DÝKKATÝNÝ ÇEKTÝ

Batman filmi için çektiði jeneriðin Oscar Ödülü almýþ olan Amerikalý Görsel Efekt Sürevizörü Paul Franklin’in de dikkatini çektiðini ifade eden Gündoðdu, þunlarý kaydetti: “Kendisini bana Twitter’dan ulaþtý. Videoyu paylaþarak çok beðendiðini ve harika olduðunu söyledi. Bende kendisine cevap attým; teþekkür ettiðimi ve ilerisi kendisinin firmasýnda çalýþmak en büyük hayalim olduðunu söyledim. O da bana geri döndü  

JENERÝKTE CAM, ÝP, BUZ, SU GÝBÝ ÖÐELER KULLANDIM

Filmi evinin mutfaðýnda çektiðinin altýný çizen Doðan Can Gündoðdu“Çekimde de mutfak malzemelerinden faydalandým. 10 TL gibi bir harcamam oldu. Jenerikte cam, ip, buz, su gibi öðeler kullandým. Öðrenci olduðumuz için kýsýtlý bütçeler ile çalýþýyoruz. Bu nedenle bütçe ile ilgili bir eleþtiri gelmedi. Bunu baþarmak için 10 yýl uðraþtým. Çektiðim mekanýn mutfak olmasý benim tercihim deðildi, zorunluluktu. Öðrenciyseniz ve imkanlarýnýz kýsýtlýysa evinizi en iyi þekilde kullanmayý öðreniyorsunuz. Önemli olan nitelikli bir iþ yapmak. Bu iþi nerede yapacaðýmýn önemi yok. Mekan önemsiz. Ýþin çok kaliteli olmasý tek kriterim.” þeklinde konuþtu.

KEÞAN’DAN ÇOK YETENEKLÝ ÝNSANLAR ÇIKIYOR

Kýsa filmler çektiðini ve sürekli sinema izlediðini dile getiren Gündoðdu, sözlerini þu þekilde tamamladý: “10 yaþýnda beri bu iþ ile ilgileniyorum. Bundan sonraki hedefim gelen teklifleri en iyi þekilde deðerlendirerek kariyerimi daha iyiye götürmek. Ýleride yönetmen olmak istiyorum. Keþan’dan çok yetenekli insanlar çýkýyor. Bunu Oðuz ile kanýtladý. Yine Serkan Çaðrý var ve sürekli görüþüyoruz. Yetenekli insanlar olduðunu kanýtladýk.” 

 
Bu haber 469 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR