Bugun...
Beyendik 'Anadolu Öðretmen Lisesi'nin servis sancýsý
Tarih: 10-05-2015 04:21:00 + -


S.S. 118 Nolu Keþan Þehir Ýçi ve Mücavir Saha Servis Araçlarý Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi Baþkaný Fikret Tekin, gazetemizin 3 Aralýk Cumartesi günkü sayýsýnda yer alan “Anadolu Öðretmen Lisesi, taþýmacýlýkta 127 Nolu Beykentliler Kooperatifi’ni seçti” baþlýklý habere cevap verdi

Beyendik 'Anadolu Öðretmen Lisesi'nin servis sancýsý
 
 

S.S. 118 Nolu Keþan Þehir Ýçi ve Mücavir Saha Servis Araçlarý Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi Baþkaný Fikret Tekin, Volkan Gazetesinin 3 Aralýk Cumartesi günkü sayýsýnda yer alan “Anadolu Öðretmen Lisesi, taþýmacýlýkta 127 Nolu Beykentliler Kooperatifi’ni seçti” baþlýklý habere cevap verdi.

Keþan Anadolu Öðretmen Lisesi Okul Aile Birliði’nin aldýðý karar doðrultusunda, Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencilerinin S.S.127 Nolu Beykentliler Minibüs Midibüs Otobüs Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi tarafýndan taþýnmasýna 118 Nolu Keþan Þehir Ýçi ve Mücavir Saha Servis Araçlarý Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi’nden tepki geldi.

Dün gazetemize gelen Kooperatif Baþkaný Tekin,  konuyla ilgi açýklama yapan 127 Nolu Beykentliler Minibüs Midibüs Otobüs Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi Baþkaný Salim Deðiþçi’ye cevap verdi.

D4 TÜRÜ BELGE ALMADIKLARI HALDE YOLCU VE ÖÐRENCÝ TAÞIYORLAR

Anadolu Öðretmen Lisesi’nin öðrenci taþýmasýna haiz olmayan S.S. 127 Nolu Beykentliler Minibüs Midibüs Otobüs Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi’ni terci ettiðini belirten Fikret Tekin“Keþan Anadolu Öðretmen Lisesi aldýðý yanlýþ karar doðrultusunda 127 Nolu Beykentliler Minibüs Midibüs Otobüs Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifini tercih ettiklerini, ancak bu hususta Anadolu Öðretmen Lisesi ve Kooperatif arasýnda sözleþme yapmalarý yasal olarak mümkün deðildir.  Çünkü Kooperatif’in Trafik Komisyonu’nca D-4 türü belge almasý gerekiyor. Bunu dahi almadýklarý halde, hem yolcu hem öðrenci taþýmacýlýðý yapmakta.”

KOOPERATÝFÝN ÞARTLARA UYAN ARACI VAR MIDIR?

Kooperatifin yapmamasý gereken taþýmacýlýðý yaptýðý için daha önce ceza yediðini belirten Tekin“Edirne Valiliði Ýl Trafik Komisyonu’nun 10.03.2006 tarih ve 2006/1 sayýlý kararý ile Keþan Ýlçesi öðrenci ve personel servisi taþýyacak araçlarýn (S) plaka ile belirlenmesi denmektedir.  Bu karara istinaden bu þartlara ait kooperatif aracý var mýdýr? Bir belediye sýnýrýndan baþlayýp, baþka bir belediye sýnýrlarý içersinde biten taþýmalarda ise okul servis aracýnýn merkezi adresindeki belediye tarafýndan ve düzenlemekte olup, personel servis taþýmacýlýðý yapacaklara ise, belediyelerce güzergah izin belgeleri düzenlenmektedir. Uymayanlar için 2918 sayýlý Karayollarý Trafik Kanunu’nun Ek-2 Maddesi’nden cezai iþlem yapýlmasý denilmektedir.”dedi.

KAMUOYU YANLIÞ BÝLGÝLENDÝRÝLMEMELÝ

Kamuoyunun yanlýþ bilgilendirilmemesini ifade eden Fikret Tekin, sözlerini þöyle tamamladý: “Keþan yerel gazetelerine öðrenci taþýmacýlýðý konusunda boy boy ilanlar verip, sabah ve öðrenci çýkýþ saatlerinde, mahalle aralarýna, sokak sokak girip çýkarak öðrenci toplayýp daðýtan, suç duyurusunda bulunan kooperatife kamu görevlilerinin de göz yummalarý doðru deðildir.”

 
 

Kaynak: Volkan Gazetesi

Bu haber 431 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
Bu haber 496 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR