Bugun...
Beyendik Anadolu Öðretmen'e Kýbrýs'tan öðrenci
Tarih: 10-05-2015 06:53:00 + -


Beyendik TOKÝ'deki Keþan Anadolu Öðretmen Lisesi’nde 90 öðrencinin 36’sý Keþan dýþýndan. Malkara’dan 12, Tekirdað’dan 4, Enez’den 4, Ýpsala’dan 6, Hayrabolu’dan 2, Kýrýkkale, Ankara, KKTC, Erzincan, Çanakkale, Gelibolu, Çorlu ve Þarköy’den de 1’er öðrenci var.

Beyendik Anadolu Öðretmen'e Kýbrýs'tan öðrenci
 
 

Sýnavla öðrenci alan okullarýn kesin kayýtlarý dün baþladý.

27-31 Aðustos 2012 tarihleri arasýnda yapýlacak kesin kayýtlar sonrasý boþ kontenjanlara 3-7 Eylül tarihleri arasýnda kesin kayýt yapýlacak. 
Bu yerleþtirmelerde de kontenjan sayýlarý doldurulamazsa kesin yerleþtirme süresi için bir hafta daha belirlenecek. 
Keþan’da sýnavla öðrenci alan okullarda da dün kesin kayýt heyecanýnýn ilk günüydü ve bu okullara büyük raðbet gösterildiði gözlendi.
Keþan’da sýnavla öðrenci alan okullardan en merak edilen ve üzerinde en çok konuþulan Keþan Fen Lisesi ile Keþan Anadolu Öðretmen Lisesi’nde de kesin kayýtlara büyük ilgi gösterildi.

 

ANADOLU ÖÐRETMENDE 90 KONTENJANIN 36’SI ÝLÇE DIÞINDAN
Beyendik TOKÝ'deki Keþan Anadolu Öðretmen Lisesi’nde de 90 öðrenci kontenjanýnýn 36’sýnýn Keþan dýþýndan tercih edip kazananlardan oluþtuðu kaydedildi.
Bu okula 466,813’le ilk sýrada Keþanlý Ýlayda Taþ, 90. ve son sýrada ise 437,344’le Gelibolu’dan Ceren Engin girdi.
Bu okula, Malkara’dan 12, Tekirdað’dan 4, Enez’den 4, Ýpsala’dan 6, Hayrabolu’dan 2, Kýrýkkale, Ankara, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nden, Erzincan, Çanakkale, Gelibolu, Çorlu ve Þarköy’den de 1’er öðrencinin kesin kayýt yaptýrma hakkýnýn bulunduðu açýklandý.

Öte yandan Keþan Anadolu Öðretmen Lisesi’ne 21 adet etkileþimli tahta gönderildiði ve kýsa süre sonra bunlarýn montajýnýn gerçekleþtirilerek öðrencinin eðitim hizmetine sunulacaðý belirtildi.

 

FEN LÝSESÝ’NÝN 52 KONTENJANININ 36’SI ÝLÇE DIÞINDAN
Keþan’ýn en yüksek puanla öðrenci alan okulu olan Keþan Fen Lisesi kontenjanýnýn büyük çoðunluðunu ilçe dýþýndan gelen öðrenciler tarafýndan doldurulduðu gözlendi.
52 yeni kontenjan hakký olan okulda 36 öðrencinin ilçe dýþýndan bu okulu tercih ettiði belirtildi.
Yani bu okulu Keþan merkezden sadece 16 öðrenci tercih edip kazanmýþ oldu.
Keþan Fen Lisesi’ne bu yýl; Uzunköprü’den 5, Edirne merkezden 3, Malkara’dan 4, Çorlu’dan 3, Ankara’dan 2, Lapseki’den 2, Havsa’dan 2, Ýstanbul 2; Çanakkale Merkez, Ýpsala, Silivri, Tekirdað Merkez, Mersin, Ayvacýk, Yenice, Ýzmit, Bodrum, Enez, Bayramiç, Düzce ve Biga’dan 1’er öðrencinin yeni kayýt yapmasý gerekiyor.
Bu okula 482,672 puanla 1. sýrada Keþanlý Bilge Þefiye Eren, 52. ve son sýrada da 466,903’le yine Keþanlý öðrenci Efkan Çalýkoðlu girdi.

YURT SORUNU VELÝLERÝ ARAYIÞA ÝTÝYOR
Keþan dýþýndan baþta Fen ve Anadolu Öðretmen Lisesi olmak üzere bu okullara büyük raðbet gösterilmesi, yurt ihtiyacýný da beraberinde getiriyor. Hali hazýrda Keþan Anadolu Öðretmen Lisesi’nin de Keþan Fen Lisesi’nin de kendilerine ait yurtlarý bulunmuyor. Geçen yýl bu sorun, Keþan merkezdeki devlet yurtlarý ve özel yurtlar sayesinde giderilmiþti.
Keþan Fen Lisesi ile Keþan Anadolu Öðretmen Lisesi’ne kayýt yaptýran öðrencilerin velileri, ilçenin en gözde ve baþarýlý okullarýnýn yurt sorunu yaþamasýný anlayamadýklarýný, bu okullarýn yakýnýna yurt yapýmýnýn en kýsa sürede gerçekleþtirilmesini istiyor.
Veliler, bu okullara yurt yapýlmadýðý takdirde ilçe dýþýndan bu okullarýn tercih edilme oranlarýnýn her geçen yýl azalacaðýný öngörüyor.

 
 

Bu haber 436 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLAR

 
Bu haber 560 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR