Bugun...
Beyendikli Erdem, okul üçüncüsü oldu
Tarih: 10-05-2015 06:14:00 + -


Keþan Lisesi’nin “2011 – 2012 Mezuniyet Töreni”, yapýldý

 

 

  • Muhsin Ergün’ün oðlu Erdem Ergün, okul 3’üncüsü olurken plaketini Okul Müdürü Turgut Yýldýz’ýn elinden aldý.

Keþan Lisesi’nin “2011 – 2012 Mezuniyet Töreni”, yapýldý.

Okul bahçesinde gerçekleþtirilen ve 17.30 sýralarýdna baþlayan törene; Keþan Kaymakamý Ahmet Narinoðlu, Ýl Genel Meclisi’nin Keþanlý CHP’li üyeleri; Sebahattin KahramanFethi Dayan ve Abdülaziz Çýkýkçý, Keþan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Feryaz Yüksel, resmi daire amirleri, okul müdürleri, siyasi parti, kamu ve özel kurum kuruluþ temsilcileri, öðretmenler, veliler ve öðrenciler katýldý.

YILDIZ: YENÝ BÝR HAYAT BAÞLIYOR

Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý’nýn söylenmesi ile baþlayan etkinlikte konuþan Okul Müdürü Turgut Yýldýz, törenin en mutlu insanlarýnýn veliler olduðunu vurgulayarak þunlarý söyledi:

“Sayýn velilerimiz, sizler bu törenin en mutlu insanlarýsýnýz. 4 yýl boyunca çocuklarýnýzýn maddi ve manevi yardýmcýsý oldunuz. Sevgili öðrenciler; sizinle yorulup sizin tatlý bakýþlarýnýzla dinlendik. Bir yaþam merdivenine týrmanmaya baþladýðýnýz andan itibaren sizin için yeni bir hayat baþlýyor. Bugün mezuniyet töreninde en büyük katkýsý olan öðretmenler, öðrencilerimizin üzerindeki tüm davranýþ ve problemleri sizler gözlemlediniz. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum.”

YÜKSEL: BU OKUL SÝZE BAZI DAVRANIÞLARI AÞILAMIÞ

Yýldýz’dan sonra söz alan Feryaz Yüksel, nesillerin bilgi ve deneyimlerini birbirlerine aktarmasý sonucu bilginin muhafaza edilebildiðine dikkat çekerek þöyle dedi: “Bugün öðretmen ve ana babalarýnýz size nasýl örnek olduysa bugünden sonra siz de kardeþlerinize örnek olabilirsiniz. Biz öðretmenleriniz olarak, okula baþladýðýnýz ilk gündeki halinizle, þimdi mezun olurken son durumunuzu yan yana koyduk ve arada bir fark gördük. Buna eðitimin devamlýlýðý diyoruz. Demek ki size bu okul, bazý davranýþlarý aþýlamýþ. Bu haliyle bile okulunuzu yeterli görüyorum.”

NARÝNOÐLU: BU OKULDA OKURDUM

Daha sonra söz alan Narinoðlu da kendisini Keþan Lisesi mezunu saydýðýný belirterek, “Eðer, öðrencilik dönemimde burada olsaydým, eminim ki; 1968 yýlýnda açýlan bu okulda okuyor olurdum. Þimdi ben de kendimi Keþan Lisesi mezunu sayýyorum. Bu okuldan mezun olanlar, bugün Keþan’ýn önde gelen bürokratlarý, iþ adamlarý ve Keþan’a faydalý olan insanlar. Eminim siz de gelecekte çok faydalý insanlar olarak aramýzda olacaksýnýz. Hepinizi kutluyor ve baþarýlarýnýzý diliyorum.” dedi.

BAÞARILAR ÖDÜLLENDÝRÝLDÝ

Konuþmanýn ardýndan, Okul Aile Birliði Baþkaný Saime Gönen’e Okul Müdürü Yýldýz“Fetih 1453 Osmanlý – Bizans Savaþý” adlý gösterilerindeki baþarýlarýndan dolayý da Keþan Lisesi Coðrafya Öðretmeni Gülcan Özkanve Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Seçkin Öztürk’e de Ahmet Narinoðlu plaket verdi.

Okul 1.’si 12 TMA Sýnýfý Öðrencisi Damla Çakýbey, 2.’si 12 FEN A Sýnýfý Öðrencisi Eda Karaaðaçlý ve 3.’sü 12 TMA Sýnýfý Öðrencisi Erdem Ergün’e; YýldýzNarinðolu ve Yüksel tarafýndan ödülleri verildi.

ÇAKÝBEY: MUTLU VE HÜZÜNLÜYÜZ

Ödül töreninin ardýndan, okul 1.si Damla Çakibey, konuþmasýnda þunlarý kaydetti: “Bugün bizim en mutlu ve hüzünlü günümüz. Mutluyuz, çünkü liseyi bitirmenin heyecanýný yaþýyoruz. Hüzünlüyüz çünkü 4 yýl boyunca beraber gülüp beraber olup ve dertleþtiðimiz arkadaþlarýmýzdan ayrýlýyoruz. Hayata gözlerimi açtýðýmdan beri her zaman yanýmda olan beni destekleyen, beni bugünlere getiren, anneme ve babama ve deðerli öðretmenlerime çok teþekkür ederim. Hayat geç kalanlarý hiç affetmez.”

Konuþmanýn ardýndan, Çakibey, okulun mezuniyet kütüðüne plaket çaktý. Daha sonra flama devir teslimi yapýldý.

Mezuniyet belgelerinin, sýnýf öðretmenleri tarafýndan verilmesinden sonra ise öðrenciler, öðretmenlerine çiçek sundu.

Tören, mezun olan öðrencilerin keplerini havaya atmasý ile sona erdi.

 

 
 

Kaynak: Medya Ke?an

Bu haber 590 defa okunmuştur. Bu haber 705 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR