Bugun...
CHP Keþan Belediye Baþkan Adayý kim olsun?
Tarih: 10-05-2015 07:57:00 + - 

 
 
Keþan ve çevresinde takip edilen www.kesanpostasi.com adlý internet sitesinde yayýmlanan “Yeni seçimlerde Keþan'da kimi belediye baþkaný olarak görmek istersiniz ?”  adlý ankette, Mustafa Bezbaþ’ýn 1. sýrada yer aldýðý haberinin, geçen cuma günü Medya Keþan’da yayýmlanmasýnýn ardýndan, söz konusu anketin siteden kaldýrýldýðý görüldü.
Anketin neden yayýndan kaldýrýldýðý konusunda bilgisine baþvurduðumuz site yetkilileri, söz konusu açýklamanýn siteden duyurulacaðýný ifade etti. Cumartesi günü siteden yapýlan açýklamada ise 16 Aralýk 2012 tarihine kadar süreceði bildirilen anketin, bazý adaylarýn duyduðu rahatsýzlýk nedeniyle kaldýrýldýðý belirtilerek, þöyle denildi: “Daha önce 16 Aralýk 2012 tarihine kadar süreceðini açýkladýðýmýz anketimizin sona ermesinin nedeni, ankette isimleri olan bazý adaylarla bire bir görüþme yapmamamýz üzerine usulen hata yapmýþ olduðumuz ve bazý adaylarýn bu konudan duyduðu rahatsýzlýðý dile getirmesinden dolayýdýr. Ýlk kez böyle ciddi bir anket düzenlemek isterken, usul hatasýna düþmemizden dolayý tüm okurlarýmýzdan özür dilerken, bu tür anketlerin önümüzdeki günlerde daha uygun bir þekilde ve seçim ortamýnýn yaklaþtýðý dönemlerde aday adaylarýn kesinleþmesinden sonra aday adaylarýnýn onayýnýn alýnmasýndan sonra ankette isimlerini kullanarak, anketin tekrarlanacaðýný da buradan kamuoyuna saygýyla duyururuz.”
Bilindiði gibi; anketin geçen cuma günkü anlýk deðerlendirmesinde, aralarýnda; Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan, Bilal Ergeç, Ragýp Taþ, Salih Arslan, Cemaleddin Uslu, Necdet Budak, Þenol Yalý, Bülent Kumkale ve Muzaffer Güven’in bulunduðu adaylar için kullanýlan toplam 348 oydan 118’ini alan Mustafa Bezbaþ’ý, 71 oyla Þenol Yalý ve 61 oyla Bilal Ergeç izledi. Ankette Özcan’a 46 oy verilmiþti. 

 

Keþan'ýn internet haber sitelerinden www.kesanpostasi.com adlý internet sitesinde yayýmlanan “Yeni seçimlerde Keþan'da kimi belediye baþkaný olarak görmek istersiniz ?”  adlý anket yayýndan kaldýrýlýnca CHP Aday Adayý Mustafa Bezbaþ kendisinin 1. sýrada olduðu anketin siteden kaldýrýldýðýný öne sürdü. 

 Daha ziyade CHP Keþan Adayýný belirlemek için düþünülen anketi beyendik.com olarak direkt soruyoruz.

CHP Keþan Belediye Baþkan Adayý kim olsun?

1- Ufuk Kanýþkan

2- Mehmet Özcan

3- Mustafa Bezbaþ

4- Recep Pekcan

5- Þenol Yalý

6- Bilal Ergeç

 

Anketimizin gerçek sonucu vermesi için münferit oy kullanýlmasýna müsade edilmeyecektir.

16 Kasým 2012 tarihine kadar sürecektir.

CHP anketinin ardýndan Ak Parti Keþan Adayý kim olsun? sorusunu soracaðýz.

 

AÞAÐIDAKÝ ANKET BÖLÜMÜNE GÝREREK OYUNUZU KULLANABÝLÝRSÝNÝZ..

 

Küçük Resim

 

AnketCHP Keþan Belediye Baþkan Adayý kim olsun?

CHP Keþan Belediye B
Bu haber 468 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR