Bugun...
Değirmendereli'den çobanlar için Çoban Ateşi teklifi
Tarih: 12-05-2015 05:39:00 + - 
Değirmendereli'den çobanlar için Çoban Ateşi teklifi
 
 

 

CHP Edirne Milletvekili Kemal Deðirmendereli, Meclis’te düzenlediði basýn toplantýsýnda, 3 Temmuz 2013′te sunduðu, Köy Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu, Çýraklýk Kanunu ve Tarým Kanunu’nda deðiþiklik yapan teklifi hakkýnda bilgi verdi.
Deðirmendereli, hayvancýlýktaki sorunlarýn giderilmesi için çobanlýðýn teþvik edilmesi, çobanlarýn saðlýk ve sosyal güvenceye kavuþturulmasý gerektiðini kaydetti.
Teklifin ana baþlýðýný çobanlarýn oluþturduðunu belirten Deðirmendereli, ülkede büyükbaþ ve küçükbaþ hayvan varlýðýnýn yýllar boyunca azaldýðýný söyledi.
“AKP Hükümetleri döneminde tarým ve hayvancýlýk ile ilgili çok baþarý hikayeleri anlatýldý” diyen Deðirmendereli, 2002′den bu yana 2,6 milyar dolarlýk canlý hayvan, 900 milyon dolara yakýn et ithalatý, 1 milyar dolara yakýn da süt ve süt ürünleri ithalatý yapýldýðýný kaydetti.
Deðirmendereli, Edirne denince akla gelen “Edirne peynirinin” tadýnýn bile küçükbüþ hayvan varlýðýnýn azalmasýndan dolayý eski tadýnda olmadýðýný öne sürdü.
Hayvanlarýn doðal otlaklarda ve meralarda beslenmesinin önemine iþaret eden Deðirmendereli, “Bu da önemli ölçüde çobanlarýn aktif olarak bu iþte yer almasýna baðlý. Sosyal güvenceden yoksun olmalarýndan dolayý çobanlýk mesleðine yeterli ilgi yok. Çobanlara kýz verilmiyor, Çünkü, sosyal güvencesi yok, saðlýk sorunu ve emeklilik sorunu yaþayacak. Ýþte bizim teklifimiz çobanlara hem saðlýk güvencesi hem de sosyal güvence kazandýrýyor” dedi.
Deðirmendereli, teklifle, her köy için istihdam edilecek çoban sayýsýnýn il ve ilçe tarým müdürlükleri tarafýndan belirlenmesinin ve her bir çobana 50 büyükbaþ 150 küçükbaþ hayvanýn sorumluluðunun yüklendiðini ifade etti.
Çobanlara eðitim verilerek sertifika almalarýnýn öngörüldüðünü belirten Deðirmendereli, “Teklifle, sertifikalý çobanlarýn sosyal sigorta primlerinin 3′te 2′sinin Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’nca ödeneceði belirtiliyor” þeklinde konuþtu.
Deðirmendereli, yaklaþýk 500 bin insaný ilgilendiren bu konuya iktidar partisinin destek vermesini istedi.

CHP Edirne Milletvekili Kemal Deðirmendereli, Meclis’te düzenlediði basýn toplantýsýnda, 3 Temmuz 2013′te sunduðu, Köy Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu, Çýraklýk Kanunu ve Tarým Kanunu’nda deðiþiklik yapan teklifi hakkýnda bilgi verdi.


Deðirmendereli, hayvancýlýktaki sorunlarýn giderilmesi için çobanlýðýn teþvik edilmesi, çobanlarýn saðlýk ve sosyal güvenceye kavuþturulmasý gerektiðini kaydetti.Teklifin ana baþlýðýný çobanlarýn oluþturduðunu belirten Deðirmendereli, ülkede büyükbaþ ve küçükbaþ hayvan varlýðýnýn yýllar boyunca azaldýðýný söyledi.“AKP Hükümetleri döneminde tarým ve hayvancýlýk ile ilgili çok baþarý hikayeleri anlatýldý” diyen Deðirmendereli, 2002′den bu yana 2,6 milyar dolarlýk canlý hayvan, 900 milyon dolara yakýn et ithalatý, 1 milyar dolara yakýn da süt ve süt ürünleri ithalatý yapýldýðýný kaydetti.Deðirmendereli, Edirne denince akla gelen “Edirne peynirinin” tadýnýn bile küçükbüþ hayvan varlýðýnýn azalmasýndan dolayý eski tadýnda olmadýðýný öne sürdü.


Hayvanlarýn doðal otlaklarda ve meralarda beslenmesinin önemine iþaret eden Deðirmendereli, “Bu da önemli ölçüde çobanlarýn aktif olarak bu iþte yer almasýna baðlý. Sosyal güvenceden yoksun olmalarýndan dolayý çobanlýk mesleðine yeterli ilgi yok. Çobanlara kýz verilmiyor, Çünkü, sosyal güvencesi yok, saðlýk sorunu ve emeklilik sorunu yaþayacak. Ýþte bizim teklifimiz çobanlara hem saðlýk güvencesi hem de sosyal güvence kazandýrýyor” dedi.


Deðirmendereli, teklifle, her köy için istihdam edilecek çoban sayýsýnýn il ve ilçe tarým müdürlükleri tarafýndan belirlenmesinin ve her bir çobana 50 büyükbaþ 150 küçükbaþ hayvanýn sorumluluðunun yüklendiðini ifade etti.Çobanlara eðitim verilerek sertifika almalarýnýn öngörüldüðünü belirten Deðirmendereli, “Teklifle, sertifikalý çobanlarýn sosyal sigorta primlerinin 3′te 2′sinin Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’nca ödeneceði belirtiliyor” þeklinde konuþtu.Deðirmendereli, yaklaþýk 500 bin insaný ilgilendiren bu konuya iktidar partisinin destek vermesini istedi.

 

 

 
 

Kaynak: kesanhaber.net

Bu haber 526 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLAR
Bu haber 509 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR