Bugun...
Dershanelerin kurucu temsilcilerinden Narinoðlu ve Özcan’a ziyaret
Tarih: 10-05-2015 04:03:00 + -


Keþan’da faaliyet gösteren özel dershanelerin kurucu temsilcileri, dün, öðretmenler günü nedeniyle Keþan Kaymakamý Ahmet Narinoðlu’nu ve Keþan Belediye Baþkaný Op. Dr. Mehmet Özcan’ý ziyaret etti.

Dershanelerin kurucu temsilcilerinden Narinoðlu ve Özcan’a ziyaret
 
 

Keþan’da faaliyet gösteren özel dershanelerin kurucu temsilcileri, dün, öðretmenler günü nedeniyle Keþan Kaymakamý Ahmet Narinoðlu’nu ve Keþan Belediye Baþkaný Op. Dr. Mehmet Özcan’ý ziyaret etti.

Ziyaretlere, Fen Bilimleri Dershaneleri Kurucu Temsilcisi Mustafa Cingöz, FÝNAL Dergisi Dershaneleri Kurucu Temsilcisi Mustafa Bezbaþ, Açýlým Dershanesi Kurucu Ortaðý Süleyman Sambur, Keþan FEM Dershanesi Müdürü Ercan Soðucak, Keþan Uður Dershanesi Kurucu Ortaklarýndan Mehmet Ali Engin ve Sevtap Engin katýldý.

Heyet, ilk olarak saat 13.30 sýralarýnda Keþan Kaymakamý Ahmet Narinoðlu’nu makamýnda ziyaret etti. Ziyarette konuþan Mehmet Ali EnginNarinoðlu’nu öðretmenler günü nedeniyle ziyaret ettiklerini ifade etti.

DERSHANELER LÝSEYÝ BÝTÝREN GENÇLERÝN ÇIKACAKLARI BASAMAKLARDAN BÝR TANESÝ HALÝNE GELDÝ

Daha sonra söz alan Ahmet Narinoðlu, Keþan’da eðitim konusunda alternatiflerin olmasý gerektiðini dile getirerek, þunlarý söyledi: “Bu vesile ile özel sektörün eðitime girmesi gerekiyor. Keþan’da eðitime özel sektör girerse yarýþ kýzýþacak hem kalite artacak hem de eðitim vesilesiyle göç azalacak. Keþan özel sektör olarak eðitimi kaldýracaktýr. Dershaneler liseyi bitiren gençlerin çýkacaklarý basamaklardan bir tanesi haline geldi. Bu da eðitimin bir parçasý. Dershane üniversiteyi kazanamamýþ gençleri alýyor ve onlara bir hedef kazandýrýyor, eðitiyor, yeniden arkadaþlýk ortamýna çekiyor, hayata tutunduruyor ve hedefle çocuk hayatýn diðer basamaklarýna adým adým yürüyor. Bu anlamda dershanelerin psikolojik sosyal yönleri de var. Keþan’da da böyle olduðunu düþünüyorum. Sabahýn 8’inde koltuðunun altýnda ders kitaplarý ile dershaneye gidiyorsa artýk o bir hedef kazanmýþtýr.”  

ÖZCAN ZÝYARET…

Heyet, daha sonra ise Keþan Belediye Baþkaný Op. Dr. Mehmet Özcan’ý makamýnda ziyaret etti.

Saat 14.00 sýralarýnda baþlayan ziyarette konuþan Özcan, öðretmenliðin, kutsal birkaç meslekten biri olduðunun altýný çizerek,  þöyle dedi: “Biz bir toplumuz. Ülkemizde insanlar toplum ve devlet kurallarý içerisinde yaþýyor. Ýnsanlarýn hedefleri, nesilleri iyi yetiþtirmek ve bilgi donatmak. O yüzden öðretmenlik mesleði çok güzel ve kutsal bir iþ. Ayrýca özveri de istiyor. Siz dershaneciler de eðitim alanýnda çok ciddi katkýlarý olan kurumlarsýnýz. Keþan da bu konuda standartlarýn biraz ilerisinde. Burada rekabet ön plana çýkýyor. Ýþin doðasý gereði iyi öðretmeni dershaneler kapar. Keþan’da meslek yüksek okulumuz ve üniversitemiz var. Dershaneler özel bir istihdam kaynaðý. Her üniversite mezunu devlet sektöründe istihdam edilemiyor.” 

Daha sonra söz alan Mustafa Cingöz ise, her 100 öðrenciden 90’ýnýn dershane yoluyla üniversiteyi kazandýðýný dile getirerek, “Biz burada devlete ve okullarýmýza katkýda bulunuyoruz. Dershane artýk vazgeçilmez bir þey oldu. Özel sektör þuanda eðitime el atmýþtýr.”Küçük Resim

 
 

Kaynak: Ayhan Gülver

Bu haber 474 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLAR

 
Bu haber 579 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR