Bugun...
Edirne Milletvekilleri Keşanspor için ilk kez birarada
Tarih: 10-05-2015 05:08:00 + -


AKP Edirne MilletvekiliMüezzinoğlu ile CHP Milletvekilleri Gürkan ve Değirmendereli geçirdikleri kaza nedeniyle Keşanspor’a “Geçmiş olsun”ziyaretinde bulundu.

AK Parti Edirne Milletvekili Mehmet Müezzinoðlu, dün, Keþanspor’a taziye ziyaretinde bulundu.
Saat 17.00 sýralarýnda Keþanspor Kulübü’ne gelen Müezzinoðlu’nu; Keþanspor Kulübü Yönetim Kurulu Baþkaný Sadi Kuru ile Keþanspor’a Yardým Komitesi Baþkaný Kubilay Alkan ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Saðlýk Grup Baþkaný Opr. Dr. Ragýp Taþ, karþýladý.

Keþanspor Kulüp Lokali’nin bulunduðu binada, ayný zamanda CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Keþan Ýlçe Baþkanlýðý’nýn delege seçimi olduðu için, Mehmet Müezzinoðlu, Keþanspor’a ulaþmakta zorlandý.
Kalabalýðý aþan Müezzinoðlu, Keþanspor’da ilk olarak kaza geçiren futbolculara geçmiþ olsun diledi ve orada bulunan Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan’la kýsa bir süre görüþtü. Daha sonra basýn açýklamasýna geçildi. Bu sýrada CHP Edirne milletvekilleri Recep Gürkan ve Kemal Deðirmendereli ile AK Parti Edirne Milletvekili Adayý Fatma Aksal da toplantýya dahil oldu.

BAÞSAÐLIÐI DÝLEDÝ…
Sözlerine geçmiþ olsun dilekleriyle baþlayan Mehmet Müezzinoðlu, þöyle dedi: “Allah sabýrlar versin, Keþanlýlar’ýn baþý sað olsun. Cenab-ý Allah bu tür kazalarý kimselere göstermesin. Ancak kader bu; ölümün, insaný nerede nasýl yakalayacaðý belli deðil. Allah Hiç kimseye böyle acýlar yaþatmasýn. Keþanspor’un yaralarýný en kýsa zamanda saracaðýz. Biz 3 milletvekili de buradayýz. Gerek siyaset gerekse hizmet için her türlü duyarlýlýðý birlikte göstererek, yaralarý en kýsa sürede saracaðýz.”

TRANSFER 1 HAFTA UZATILACAK
Keþanspor’a transfer konusunda henüz resmi bir açýklama yapýlmadýðýnýn altýný çizen Müezzinoðlu;
“Keþanspor’un transferin uzatýlmasý konusundaki isteði için, TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Baþkaný ve yetkililerin yurtdýþýnda olmasý nedeniyle, kendilerine ulaþamadý. Ancak pazartesi (bugün) itibarýyla açýklanacak. Bana dediler. Diðer geliþmeleri de takip ediyoruz. Camiaya büyük geçmiþ olsun.” þeklinde görüþ belirtti.
 
FIFA’YA TABÝYÝZ…
Sözlerinin devamýnda, futbolda uluslararasý yönetmeliklere tabi olunduðuna vurgu yapan Mehmet Müezzinoðlu, “Bu tarihten sonra yapýlacak transferler konusunda FIFA (Football International Federations Ascocation – Uluslararasý Futbol Federasyonu)yönetmeliklerine tabiyiz. Bunun kurallarý kesin. Bu konuda ne yönetimimizin ne de federasyonun yapabileceði bir þey yok.” dedi.

Küçük Resim

MÜEZZÝNOÐLU'NDAN ÖZCAN’A TEÞEKKÜR…
Sözü, partisinin Uzunköprü ilçe kongresiyle, Edirne’deki Kadýnlar Kolu Toplantýsý’na getiren Müezzinoðlu, Uzunköprü’de, Keþan Belediye Baþkaný’na teþekkür, Uzunköprü ve Edirne Belediye baþkanlarýna da sitem ettiðini belirterek, Ergene Eylem Planý konusunda, Uzunköprü Belediyesi’nden aktif olmasýný istediðini belirtti.

SADÝ KURU: MADDÝ YARDIM BEKLÝYORUZ
Daha sonra söz alan Sadi Kuru, Keþanspor için sürenin hayati önem taþýdýðýný belirterek, transfer yapabilmek için maddi yardým talebinde bulundu. Özellikle Edirne Valiliði ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü’nden destek almak istediklerini belirten Kuru’yu dinleyen Mehmet Müezzinoðlu, konuyu bugün inceleyeceðini belirtti.
Daha sonra Müezzinoðlu, Keþanspor’dan ayrýldý.

 
 

Kaynak: MEDYA KE?AN

Bu haber 940 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORU
Bu haber 552 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR