Bugun...
Gaziler, Kýbrýs yolcusu
Tarih: 10-05-2015 09:14:00 + -


Keþan Belediye Baþkaný Op. Dr. Mehmet Özcan ve Keþan Þehit Aileleri, Gazileri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, 5 Nisan 2013 Cuma günü, Kýbrýs’a yapýlacak ziyaret ile ilgili ortak bir basýn açýklamasý düzenledi.

Gaziler, Kýbrýs yolcusu

 
 

Keþan Belediye Baþkaný Op. Dr. Mehmet Özcan ve Keþan Þehit Aileleri, Gazileri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, 5 Nisan 2013 Cuma günü, Kýbrýs’a yapýlacak ziyaret ile ilgili ortak bir basýn açýklamasý düzenledi.

Saat 17.00 sýralarýnda baþlayan ve Baþkanlýk Makamý’nda gerçekleþtirilen açýklamada, Kýbrýs’a gerçekleþtirilecek gezi hakkýnda bilgi veren Keþan Belediye Baþkaný Op. Dr. Mehmet Özcan, “Kýbrýs Gazilerimiz, Kýbrýs’ý ziyaret etme isteklerini bize iletti. Eski, Keþan 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanýmýz Ýlhan Talu, þu anda Kýbrýs’ta 28. Tümen Komutaný olarak görev yapýyor. Onunla da diyaloða girerek ortak bir gezi programý hazýrladýk. 8-12 Nisan 2013 tarihleri arasýnda 11 gazimizle birlikte Keþan’dan ben ve Meclis Üyemiz Mehmet Ali Ürkmez’le Kýbrýs’ta olacaðýz.” dedi.

Gazilerin eski günleri yad etme adýna Kýbrýs’a gideceðini ve masraflarýn Keþan Belediyesi tarafýndan karþýlanacaðýný aktaran Mehmet Özcan, 9 Nisan 2013 saat 09.15’te gezi heyetinin Kýbrýs Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile görüþeceðini ve burada Kýbrýs gazileri için madalya töreni düzenleneceðini ifade etti.

Gazilerin her ihtiyaçlarýný Keþan Belediyesi’nin imkanlarý doðrultusunda gidermeyi amaç edindiklerine vurgu yapan Mehmet Özcan, “Onlar için Keþan’da, içinde parký da olan ferah bir ortam hazýrladýk. Kýbrýs gezisi de Keþan’da bir ilk olacak. Gönlümüzden Kore gazilerimiz için konsolosluklar ile görüþerek Kore’ye götürmek geçiyor. Bunu vekillerimizle birlikte planlayabiliriz.” þeklinde konuþtu.

Özcan’ýn bilgilendirmesinin ardýndan söz alan Keþan Þehit Aileleri, Gazileri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Ferhat Dönmez, geziye katýlacak gazilerden 8’inin Kýbrýs Gazisi, 2’sinin Güneydoðu Gazisi, 1’sinin de Kore gazisi olduðunu kaydetti.

Dönmez, ziyaretler kapsamýnda Ýlhan Talu’yu makamýnda 10 Nisan 2013’de ziyaret edeceklerini dile getirdi ve þunlarý söyledi: “Gazilerimizin geçmiþte orada iyi-kötü anýlarý oldu. Þimdi gidip güzel anýlarla oradan dönmek istiyoruz. Keþan Belediyesi’ne ve yardýmcý olanlara çok teþekkür ediyoruz.”

Kore gazileri için düzenlenecek bir organizasyonun kendilerini çok mutlu edeceðine vurgu yapan Ferhat Dönmez, Kýbrýs’a götürülemeyen gazilerin alýnganlýk göstermemesini istedi.

Keþan’da Kýbrýs gazisi olarak 54; Enez, Ýpsala ve Keþan’da toplam olarak 198 Kýbrýs Gazisi olduðuna vurgu yapan Dönmez, ülkenin zor bir dönemden geçtiðini de aktardý.

Ferhat Dönmez þunlarý dile getirdi: “Türklük kavramý çok önemli bir kavram ve çiðnenmemesi gerekiyor. Bizim ne Kürtlerle ne de baþka toplumlarla sorunumuz var. Bazýlarý bölgeleri siyasallaþtýrýyor. Akil adamlar belirleniyor. Akil olanlarýn önce kendilerini sorgulamalarýný istiyoruz. Onlara saygýmýz sonsuz ama tiyatrocusunun da bakanýnýn da sanatçýsýnýn da ülkedeki þehit ve gazilerin ve ailelerinin akýl dengesini sorgulamalarýný istiyoruz. Bu akýl dengesi geri gelebilecek mi merak ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin pazarlýðý olmaz. Eðer pazarlýk ülke pazarlýðýný doðuracaksa onlar önce kendi pazarlýklarýný yapsýnlar.”

Konuþmalarýn ardýndan ziyaret karþ
Bu haber 414 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR