Bugun...
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Kýyým: Reçetesiz ilaç kullanýmý yasak
Tarih: 10-05-2015 06:47:00 + -


Keþan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Gökhan Kýyým, dün yaptýðý açýklamada, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancýlýk Sýnavý hakkýnda bilgi verirken, zirai ilaç kullanýmý konusunda uyarýlarda bulundu.

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Kýyým: Reçetesiz ilaç kullanýmý yasak
 
 

 

Keþan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Gökhan Kýyým, dün yaptýðý açýklamada, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancýlýk Sýnavý hakkýnda bilgi verirken, zirai ilaç kullanýmý konusunda uyarýlarda bulundu.

AZ 70 PUAN ALANLAR BÝTKÝ KORUMA ÜRÜNLERÝ BAYÝLÝK VE TOPTANCILIÐINI YAPABÝLECEK

Bakanlýðýn Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancýlýk Sýnavý’nýn 3 Kasým 2012 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapýlacaðýný belirten Kýyým, “Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancýlýk izin belgesi almak için mevzuat hükümlerine göre sýnava girmek isteyen ziraat mühendisliði, eczacý, ziraat teknisyeni ve bitki saðlýðý ile ilgili dersleri alarak mezun olan teknikerlerin, 18 Eylül 2012 tarihi mesai bitimine kadar þahsen Edirne Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü’ne baþvurmasý gerekiyor. Baþvuruda, baþvuru dilekçesi, diploma veya mezuniyet belgesinin onaylý sureti, TC Kimlik Numarasý, 2 adet vesikalýk fotoðraf, teknikerler için bitki saðlýðýna iliþkin dersleri aldýklarýna dair transkript gerekiyor. Sýnavdan en az 70 puan alanlar bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancýlýðýný yapabilecek.” dedi.

ÇÝFTÇÝNÝN ÝLAÇLAR KONUSUNDA EÐÝTÝM ALMALARI ZORUNLU

Keþan’da bu kapsamda 6 adet iþ yeri bulunduðunu ifade eden Gökhan Kýyým, þunlarý söyledi: “Ýyi tarým uygulamalarý ve kimyasallarýn kayýt altýna alýnmasý çerçevesinde çiftçilerin bitkilere ve tarlalara atýlacak ilaçlar konusunda eðitim almalarý zorunlu. Aksi durumda üreticilere ceza uygulanabilir. Ticari amaçla baþka tarlalara eðitim almadan yapýlan ilaçlamanýn cezasýnýn daha fazla.”

REÇETESÝZ ÝLAÇ KULLANIMI YASAK

Reçetesiz ilaç kullanýmýnýn da yasak olduðunun altýný çizen Kýyým, sözlerini þöyle sonlandýrdý: “Çiftçinin herhangi bir olumsuzluða karþý ilgili mercilere danýþarak kullandýðý reçeteli ilacýn olumlu etki göstermemesine karþý tazminat hakký var. Fazla ilaç atýmýnýn bitkiye veya tarlaya olumlu katkýdan çok zararý bulunuyor. Üründe ve tarlada zirai kalýntýlara neden olabilir. Bunun doðaya verdiði zarar tartýþýlmaz.”

 

 
 

Kaynak: Ayhan Gülver

Bu haber 315 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

 

İLGİNİZİ ÇEKE
Bu haber 584 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR