Bugun...
Gülver; Kentsel dönüþüm Romanlarýn ve Keþan'ýn kurtuluþu olur
Tarih: 10-05-2015 08:24:00 + - 

Gazeteci Ferat Gülver, Keþan Belediyesi’nin MHP’li Belediye Meclisi Üyesi Aydýn Ýstek’in Yeni Mescit Mahallesi’nde uygulanacak Kentsel Dönüþüm Projesi’nin 7 katlý binalarýn inþa edileceði ticaret alanýna dönüþtürülmesi önerisinin Keþan’a ikinci bir kötülük olacaðýný savundu. 
O bölgenin Çifte Minareli Cami hariç yýkýlarak Kapalý Pazaryeri Projesi ile birleþtirilmesi gerektiðini söyleyen Gülver, “Atatürk Ýlköðretim Okulu ve ÝH Lisesi de yýkýlarak Köy Garajý ve Atatürk Parký’nýn birleþtirilmesiyle oluþturulacak muhteþem bir þehir meydaný Keþan’a çok yakýþacak.” dedi. 
“KEÞAN’DAKÝ DÖNÜÞÜM NASIL OLMALI”
Gülver, Kentsel Dönüþümün; geçit vermeyen sokaklarýn, ýsýtýlamayan konutlarýn, altyapýsý olmayan caddelerin, afet korkusuyla yaþanan evlerin, otopark mý, kaldýrým mý karar veremediðimiz yerlerin modern bir yaþam alaný haline dönüþmesi olduðunu belirterek, Keþan’daki dönüþümün nasýl olmasý gerektiðini de þöyle anlattý:  
“Özel Ýdare binasý yanýndan Yüksek Okul’a kadar Paþayiðit Caddesi'nden içeri 600-700 metre öteleyerek 3-4 katý geçmeyen az sayýda prestij binalar, içerisinde küçük dükkanlarýn da yer aldýðý konsept AVM, yeni Atatürk Ýlköðretim Okulu, 2-3 banka, bir otelin yer aldýðý güzel bir ticaret ve yaþam alaný oluþmalý. Hemen arkasýnda da Roman vatandaþlarýmýz için 1000 sosyal konut, en arkaya da at ve kuzu bakmaktan vazgeçmeyenler için 100 meskenlik yapýlmalý. Ancak Romanlar için yapýlan evler metrekareleri büyük olmasa bile mutlaka 3+1 olmalý. Ýþte gerçek kentsel ve sosyal dönüþüm böyle saðlanmýþ olacaktýr.” 
“OPERATÖR DOKTOR ÖZCAN, KEÞAN’DAKÝ SÜRECÝ ÝYÝ DEÐERLENDÝREMEDÝ”
Kentsel dönüþüm uygulamalarýnýn insan hayatýnýn iyileþtirilmesinin, þehirler için de cerrahi bir müdahale gibi olduðunu kaydeden Gülver, “O sebeple, aslýnda iyi bir operatör doktor olan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan, Keþan’daki bu süreci iyi deðerlendirememiþtir. Durmadan geçici iþçiler alýp, bir yandan da belediyeye ait taþýnmazlarý satarak popülist siyaset yapmýþtýr. Yani, gelecek nesil için deðil, gelecek seçim için belediyecilik amacýný gütmüþtür. Oysa tam tersi bir felsefeyle hareket etmeliydi. Hep söyledim, yine söylüyorum en kýymetli þey olan zaman, Keþan için boþa geçmektedir“ dedi.
“KENTSEL DÖNÜÞÜM, ROMANLAR ÝÇÝN MÝLAT OLABÝLÝR”
Geçtiðimiz yerel seçimlerde AK Parti’den Keþan Belediye Baþkanlýðý’na aday adayý olan gazeteci Ferat Gülver, kentsel dönüþümün sadece binalarýn yenilenmesi olarak algýlanmamasý gerektiðini, bunun özellikle Roman’lar için bir milat olduðunu öne sürerek þöyle devam etti: 
“TOKÝ DEÐÝL, KEÞAN KAZANACAK”
“Ancak onlarýn bunu çok iyi algýlamasý gerekir. Kentsel dönüþüm önce akýllarda baþlamalý. Roman kardeþlerimiz artýk þuna karar vermeli; ‘sepetçi Çingene’ olarak mý yaþayalým yoksa ‘Müslüman Türk Roman’ olarak mý? Sepetçi olmak insan olarak o kardeþimizi küçültmez, ancak ekonomik manada toplumda alt grup olarak yaþamayý kabullenmiþ olur. Ancak, adam gibi bir evde oturur, az çocuk sahibi olur, çocuðunu okutursa iþsizlik endiþesi yaþamaz. Parasýný kazanýnca da kýþýn kömür dilenmekten kurtulur, faturalarýný öder, belediyeye de yük olmaktan kurtulur. En önemlisi de Roman öðretmen, Roman doktor, Roman mühendislerin yetiþmesiyle ülkemiz Roman çocuklarýmýzýn beyin gücünden de faydalanmýþ olur. Ýþte böyle, sosyal dönüþüm ile birlikte olursa kentsel dönüþümün bir anlamý olacaktýr. Böylece toplumsal bir devrimle Keþan sosyal ve fiziki anlamda bir dönüþüm gerçekleþtirmiþ olur. Baþta eski ÖDP Ýlçe Baþkaný Nevzat Uður olmak üzere sözde aydýn geçinen birçok eski solcunun dillendirdiði, þeklindeki sözler, deðiþimden korkmaktýr.”
Gülver, sözlerini, “Tüm Romanlar kazanacak, Keþan kazanacak.” diye bitirdi.

Gazeteci Ferat Gülver, Keþan Belediyesi’nin MHP’li Belediye Meclisi Üyesi Aydýn Ýstek’in Yeni Mescit Mahallesi’nde uygulanacak Kentsel Dönüþüm Projesi’nin 7 katlý binalarýn inþa edileceði ticaret alanýna dönüþtürülmesi önerisinin Keþan’a ikinci bir kötülük olacaðýný savundu. O bölgenin Çifte Minareli Cami hariç yýkýlarak Kapalý Pazaryeri Projesi ile birleþtirilmesi gerektiðini söyleyen Gülver, “Atatürk Ýlköðretim Okulu ve ÝH Lisesi de yýkýlarak Köy Garajý ve Atatürk Parký’nýn birleþtirilmesiyle oluþturulacak muhteþem bir þehir meydaný Keþan’a çok yakýþacak.” dedi.

 

KEÞAN’DAKÝ DÖNÜÞÜM NASIL OLMALI

Gülver, Kentsel Dönüþümün; geçit vermeyen sokaklarýn, ýsýtýlamayan konutlarýn, altyapýsý olmayan caddelerin, afet korkusuyla yaþanan evlerin, otopark mý, kaldýrým mý karar veremediðimiz yerlerin modern bir yaþam alaný haline dönüþmesi olduðunu belirterek, Keþan’daki dönüþümün nasýl olmasý gerektiðini de þöyle anlattý:  “Özel Ýdare binasý yanýndan Yüksek Okul’a kadar Paþayiðit Caddesi'nden içeri 600-700 metre öteleyerek 3-4 katý geçmeyen az sayýda prestij binalar, içerisinde küçük dükkanlarýn da yer aldýðý konsept AVM, yeni Atatürk Ýlköðretim Okulu, 2-3 banka, bir otelin yer aldýðý güzel bir ticaret ve yaþam alaný oluþmalý. Hemen arkasýnda da Roman vatandaþlarýmýz için 1000 sosyal konut, en arkaya da at ve kuzu bakmaktan vazgeçmeyenler için 100 meskenlik 'TOKÝ tarým evi' yapýlmalý. Ancak Romanlar için yapýlan evler metrekareleri büyük olmasa bile mutlaka 3+1 olmalý. Ýþte gerçek kentsel ve sosyal dönüþüm böyle saðlanmýþ olacaktýr.”

OPERATÖR DOKTOR ÖZCAN, KEÞAN’DAKÝ SÜRECÝ ÝYÝ DEÐERLENDÝREMEDÝ

Kentsel dönüþüm uygulamalarýnýn insan hayatýnýn iyileþtirilmesinin, þehirler için de cerrahi bir müdahale gibi olduðunu kaydeden Gülver, “O sebeple, aslýnda iyi bir operatör doktor olan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan, Keþan’daki bu süreci iyi deðerlendirememiþtir. Durmadan geçici iþçiler alýp, bir yandan da belediyeye ait taþýnmazlarý satarak popülist siyaset yapmýþtýr. Yani, gelecek nesil için deðil, gelecek seçim için belediyecilik amacýný gütmüþtür. Oysa tam tersi bir felsefeyle hareket etmeliydi. Hep söyledim, yine söylüyorum en kýymetli þey olan zaman, Keþan için boþa geçmektedir“ dedi.

 

KENTSEL DÖNÜÞÜM, ROMANLAR ÝÇÝN MÝLAT OLABÝLÝR

Geçtiðimiz yerel seçimlerde AK Parti’den Keþan Belediye Baþkanlýðý’na aday adayý olan gazeteci Ferat Gülver, kentsel dönüþümün sadece binalarýn yenilenmesi olarak algýlanmamasý gerektiðini, bunun özellikle Roman’lar için bir milat olduðunu öne sürerek þöyle devam etti: 

TOKÝ DEÐÝL, KEÞAN KAZANACAK

Ancak onlarýn bunu çok iyi algýlamasý gerekir. Kentsel dönüþüm önce akýllarda baþlamalý. Roman kardeþlerimiz artýk þuna karar vermeli; ‘sepetçi Çingene’ olarak mý yaþayalým yoksa ‘Müslüman Türk Roman’ olarak mý? Sepetçi olmak insan olarak o kardeþimizi küçültmez, ancak ekonomik manada toplumda alt grup olarak yaþamayý kabullenmiþ olur. Ancak, adam gibi bir evde oturur, az çocuk sahibi olur, çocuðunu okutursa iþsizlik endiþesi yaþamaz. Parasýný kazanýnca da kýþýn kömür dilenmekten kurtulur, faturalarýný öder, belediyeye de yük olmaktan kurtulur. En önemlisi de Roman öðretmen, Roman doktor, Roman mühendislerin yetiþmesiyle ülkemiz Roman çocuklarýmýzýn beyin gücünden de faydalanmýþ olur. Ýþte böyle, sosyal dönüþüm ile birlikte olursa kentsel dönüþümün bir anlamý olacaktýr. Böylece toplumsal bir devrimle Keþan sosyal ve fiziki anlamda bir dönüþüm gerçekleþtirmiþ olur. Baþta eski ÖDP Ýlçe Baþkaný Nevzat Uður olmak üzere sözde aydýn geçinen birçok eski solcunun dillendirdiði, 'TOKÝ Keþan’a rant için geliyor' þeklindeki sözler, deðiþimden korkmaktýr.”Gülver, sözlerini, “Tüm Romanlar kazanacak, Keþan kazanacak.” diye bitirdi.

Medya Keþan, Önder, Volkan, Gündem

 
 

Bu haber 263 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLAR
Bu haber 347 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR