Bugun...
Gülver: Özcan kalfalýk eserini yapmadan ustalýk belgesi alamaz
Tarih: 10-05-2015 06:23:00 + -


Gazeteci Ferat Gülver, "Keþan Belediye Baþkaný Özcan’ýn CHP Ýlçe Yönetimi’nden 3. onayý almasý zor görünüyor” dedi.

 

Gazeteci  Ferat Gülver, 2014 Yerel Seçimlerine 1,5 yýl olmasýna raðmen AK Parti’den 4-5 kiþinin aday adayý çalýþmalarýna baþladýðýna dikkat çekerek, “Mesleðinde baþarýlý, çevresinde sevilen, dürüst insanlarýn AK Parti’den belediye baþkan adayý olmak istemeleri AK Parti’nin merkez saðýn tek adresi olduðunun ispatýdýr” dedi.

SÜZEN SATIÞLARINI ARTIRMAK ÝÇÝN ÖZCAN’A DESTEK VERMÝÞ
Ak Parti Belediye Meclisi Üyesi Orhan Süzen’in, CHP’li Baþkan Özcan’a destek veren; “Ýktidarýn Keþan’da lafý bile olmuyor artýk. Umutsuz bir yer oldu burasý. Mehmet Özcan’dan baþkasý yalan” þeklindeki sözlerini siyasi tabansýzlýk olarak yorumlayan Gülver þöyle devam etti: “Süzen ya CHP’den teklif almýþ yada pazar tezgahýnda CHP’lilere mal satabilmek için böyle bir açýklama yapmýþ olabilir. Demek ki meclis üyesi seçerken daha dikkatli olmak gerekiyor.”

KALFALIK ESERÝ BÝTMEDEN ‘USTALIK BELGESÝ’ ALAMAZ
Ferat Gülver, Baþkan Özcan’ýn, “Pazaryeri projesi, gerçekleþtirmeyi istediðim büyük hayalimdi. Þu anda gerçekleþme aþamasýna geldi. Ama en büyük hayalim, Cumhuriyet Meydaný projesi. Kýsmet olursa 3. dönemde, en büyük hayalim olan Cumhuriyet Meydaný projesini yaparak, Keþan’a güzel hizmetler býrakacaðým” þeklindeki açýklamasýna da þu deðerlendirmeyi yaptý: 
“Kalfalýk eseri olan Kapalý Pazar Projesi’ni baþlayýp bitirmeden ‘ustalýk belgesi’  almasý mümkün deðil. Pazar yerini de iktidarýn verdiði kredi ile yapacak. 55 milyon liralýk kredi borcunu ödemeden üçüncü bir kredi almasý çok zor.”

KEÞAN BELEDÝYESÝ 55 MÝLYON BORCU NEYLE ÖDEYECEK
Belediyenin dükkanlarý tek tek satýldý, sýra arsalarda. 23 arsa satýþa çýkarýldý. Kredi taksitleri baþlayana kadar arsalarda satýlmýþ olacak. Keþan Belediyesi toplam 55 milyon liralýk borcu neyle ödeyecek? Ýlçe yönetimi ile Özcan arasýndaki çekiþme gösteriyor ki Baþkan Özcan’ýn ustalýk belgesi almasý, yani 3. Kez baþkan seçilmesi mümkün görünmüyor. Özcan’ýn en büyük hayali olan Cumhuriyet Meydaný Projesi’ni ancak AK Partili bir belediye baþkaný gerçekleþtirebilir. Yüksek maliyetli bir proje; iktidar desteði olmadan altýndan kalkýlamaz. ”

KAPALI PAZAR PROJESÝ TEKRAR GÖZDEN GEÇÝRÝLEBÝLÝR

Keþan Belediyesi’nin Kapalý Pazar Projesi’ni bile ödeyecek bir mali yapýya sahip olmadýðýný ve bir daha gözden geçirilmesi gerektiðini öne süren Gülver, “Evet, mevcut proje güzel ama, Keþan’ýn gelecek 20 yýlýný ipotek altýna alacaksa projeyi küçültmek lazým. Yer altý otoparksýz bir proje ile pazar esnafýmýzýn ve halkýmýzýn kýþýn yaþadýklarý pazar çilesine son verilebilir” dedi.

Küçük Resim

KADINLARIN AKTÝF OLDUÐU YERDE BAÞARI MUHAKKAK
Mesleði gereði 24 yýldýr Ýstanbul yerel siyasetini takip ettiðini kaydeden Gülver, “Gerek siyasette gerek iþ dünyasýnda kadýnlarýn aktif yer aldýðý kuruluþ ve teþkilatlarda baþarýya çok daha kolay ulaþýlýyor. Bugüne kadar Keþan’da AK Parti’nin ‘kadýn ayaðý’ zayýf kalýyordu. Son dönemde kadýnlarýmýz AK Parti’de görev almak için yarýþýyor ve bu parti adýna çok önemli bir baþarý. Kadýn Kollarý Baþkanýmýz Burcu Baþak Çebi’nin dediði gibi, “2014’te Keþan’ý almak artýk hayal deðil” þeklinde konuþtu.

 

 
 

Bu haber 371 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER SİYASET HABERLERİ
Bu haber 543 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR