Bugun...
Hikmet Hocamýzýn oðlu Yekta Baydar anýldý
Tarih: 10-05-2015 08:13:00 + -Trafik kazasýnda hayatýný kaybeden Beyendik Ýlkokulu eski Müdürü Hikmet Baydar ve eþi öðretmenlerimizden Sevil Baydar'ýn oðullarý Yekta Baydar, adýnýn veridiði Yekta Baydar Ortaokulu Çok Amaçlý Salonu’nda düzenlenen törenle anýldý. 

Törene, Keþan Kaymakamý Bekir Dýnkýrcý, Keþan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Feryaz Yüksel, Milli Eðitim Þube Müdürleri Murat Aras ve Feyzullah Koçak, Yekta Baydar’ýn annesi Sevil Baydar, babasý Hikmet Baydar ile kalabalýk bir öðrenci topluluðu katýldý.

Saat 13.30 sýralarýnda saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý’nýn söylenmesiyle baþlayan, sunuculuðunu okulun Ýngilizce Öðretmeni Yasemin Diler Karayel’in yaptýðý programda ilk olarak Okul Müdürü Avni Kýrdemir söz aldý.

Kýrdemir, açýlýþ konuþmasýnda þunlarý kaydetti: “Bugün burada, bu sýcak yuvaya adýný vermiþ olan Yekta Baydar’ý anmak üzere toplanmýþ bulunuyoruz. Hayatýnýn en güzel çaðýnda elim bir trafik kazasý sonunda aramýzdan ayrýlan Yekta Baydar’ý rahmetle anýyoruz. Yekta Baydar’ýn deðerli anne babasý Sevil - Hikmet Baydar’a, Keþanýmýza bu deðerli okulu kazandýrdýklarý için okulumuz ve öðrencilerimiz adýna, bir kez daha teþekkür ediyor, saðlýklý ve mutlu nice uzun ömürler diliyorum.”

 

“YEKTA BAYDAR’IN ÖÐRENCÝLERÝ ARTIYOR”
Daha sonra, okuldaki öðrenci sayýsýnýn artýþ gösterdiðine dikkat çeken Kýrdemir, sözlerini þöyle sürdürdü: “210 öðrenciyle baþladýðýmýz eðitim faaliyetlerine bugün 514 öðrenciyle devam etmekteyiz. Hemen her gün öðrenci, öðretmen ve velilerimiz Yekta Baydar’ýn adýný anmaktadýr. Yekta Baydar Ýlköðretim Okulu bundan böyle Yekta Baydar Ortaokulu olarak eðitimini sürdürecek. Yýllardýr ilçemizde birinci olan okulumuz, son 2 yýldýr, devlet okullarý arasýnda il birinciliðini elde etmekte. Bundan sonra da okulumuzun bu baþarýlarýný sürdüreceðine inanýyorum.”
Konuþmanýn ardýndan, Yekta Baydar’ýn özgeçmiþi, 6/C Sýnýfý Öðrencisi Dilge Deren Buksur, okulun tarihçesi ise 7/A Sýnýfý Öðrencisi Rümeysa Parlak tarafýndan okundu. 
Ardýndan merhum Yekta Baydar için düzenlenen þiir ve kompozisyon yarýþmasýnda derece alan eserler seslendirildi. Ýlköðretim 1. kademe öðrencileri arasýnda þiir dalýnda 1. olan 2/A Sýnýfý Öðrencisi Hilal Atlý, kompozisyon dalýnda 1. olan 4/A Sýnýfý Öðrencisi Barkýn Güngören, 2. Kademe þiir dalýnda 1. olan 8/A Sýnýfý Öðrencisi Betül Arslan, kompozisyon dalýnda 1. olan 7/B Sýnýfý Öðrencisi Beyza Tuanna Korucu, eserlerini okudu.

Þiir ve kompozisyonlarýn okunmasýný, yarýþmada dereceye giren öðrencilere ödüllerinin verilmesi takip etti.

DINKIRCI: KOLAY DEÐÝL…

Son olarak söz alan Bekir Dýnkýrcý ise yaptýðý konuþmada, “Evlatlarýný kaybettikleri ve onun adýna bir okul yaptýrdýklarý böyle bir törene katýlmak bir anne ve baba için elbette kolay deðil. Sizlerle gurur ve onur duyuyorum. Bu cennet vatanýn, her bir köþesi, hizmetlerin en güzeline layýk. Bana göre bu hizmetlerin en tepesinde de eðitim - öðretime katký saðlamak yatar. Bu baðlamda, üzücü ve elim bir trafik kazasýnda kaybettiðimiz, Yekta Baydar’ý rahmetle anarken, siz ana babasýný da kutluyorum.”  dedi.
Anma programý þiir dinletisiyle sona erdi.  

 

 
 

Kaynak: Medya Ke?an

Bu haber 745 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLAR
Bu haber 602 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR