Bugun...
Keþan Belediye Meclisi toplandý
Tarih: 10-05-2015 09:26:00 + -Keþan Belediye Meclisi toplandý

 
 

Keþan Belediye Meclisi’nin Mayýs ayý toplantýsýnýn ilk oturumu, 9 Mayýs 2013 Perþembe günü gerçekleþtirildi.

Saat 17.00 sýralarýnda baþlayan ve Keþan Belediye Baþkaný Op. Dr. Mehmet Özcan baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýda, Mayýs Meclisi’ni açan ve alýnacak kararlarýn hayýrlý olmasýný dileyen Özcan, CHP’li Meclis üyeleri; Samet Serdar Dinçer, Mustafa Yavaþ, AKP’li Üye Bayram Ay ve Baðýmsýz Üye Orhan Süzen’in izinli sayýlmasýný talep etti ve talep oy birliði ile kabul edildi.

Daha sonra Ýmar Ýþleri’nden gelen imar deðiþikliði istekleri ile Fen Ýþleri Müdürlüðü’nden gelen ve araç alýmý isteðini içeren evraklar gündeme dahil edildi.

Meclis daha sonra, 2012 Yýlý Kesin Hesabý’nýn meclisçe görüþülmesi maddesini ele aldý.

Madde hakkýnda bilgi veren Keþan Belediye Baþkaný Op. Dr. Mehmet Özcan, tahmini olarak her yýl yapýlan bütçenin kesin hesabýnýn çýkarýlmasýný içeren maddenin komisyonda görüþüldükten sonra Meclis’çe ele alýnmasý gerektiðini anlattý ve maddenin bir sonraki Meclis toplantýsýnda görüþülmesini önerdi. Öneri oy birliði ile kabul edildi.

Meclis daha sonra gruplarýn da önerisi ile Meclis tatil ayýný aðustos olarak oy birliði ile kabul etti.

Daha sonra Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü’nden gelen ve Keþan Ticaret Borsasý’nýn Keþan Belediye Meclisi’nin Mart Meclisi’nde eðitim alaný olarak belirlediði yerle ilgili kararýna itirazý görüþüldü.

Meclis, Mart Meclisi’nde alýnan eðitim alaný kararýnýn sürmesini oy birliði ile uygun buldu ve itirazý reddetti.

Meclis daha sonra Fen iþleri Müdürlüðü’nün bir adet kombi kanal açma aracý alýnmasý isteðini görüþtü ve istek oy birliði ile kabul edildi.

Meclis daha sonra bir Belediye Meclis Üyesi’nin imar isteðini görüþtü.

Özcan, öneri ile ilgili Meclis üyelerinin de serbest iþ yapma haklarý olduðuna vurgu yaptý. Meclis, konunun Ýmar Komisyonu’nda görüþülmesinden sonra Meclis’çe ele alýnmasýna karar verdi.

Daha sonra gündeme dahil edilen parsel kaydýrýlmasý isteðini içeren dilekçe görüþüldü ve bu istek de Ýmar Komisyonu’na sevk edildi.

Mayýs Meclisi’nin 2. Oturumunun 23 Mayýs 2013’te toplanmasýnýn kararlaþtýrýlmasýndan sonra toplantýyý kapatan Özcan, alýnan kararlarýn hayýrlý olmasýný diledi ve kararlarda emeði bulunan Meclis üyelerine teþekkür etti.

Özcan Meclis toplantýsý sonrasý 12 
Bu haber 460 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR