Bugun...
Keþan Belediyesi, geleneði bozmadý
Tarih: 10-05-2015 05:03:00 + -


Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan’ýn þehir dýþýnda bulunmasý nedeniyle Belediye Baþkan Vekili Ercan Ersoylu, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle, dün Keþan’da görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek, günlerini kutladý

Keþan Belediyesi, geleneði bozmadý
 
 
  • Ercan Ersoylu, basýnýn en baþlýca görevinin, yapýlan iþlerin kontrolünü saðlayýp, kamuoyu oluþturup, yanlýþlýklarýn üzerine giderek daha doðru iþlerin yapýlmasýný saðlamak olduðunu belirtti.

Keþan Belediye Baþkaný Mehmet Özcan’ýn þehir dýþýnda bulunmasý nedeniyle Belediye Baþkan Vekili Ercan Ersoylu, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü nedeniyle, dün Keþan’da görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek, günlerini kutladý.

Toplantýya, Keþan Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Erdoðan Demir ile 15’e yakýn basýn mensubu katýldý.

Saat 12.00’de, Þehitlik Parký’nda gazetecilerle ile bir araya gelen Ersoylu, gazetecilerin Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, “Gazetecilerin çalýþma koþullarý gerçekten çok zor. Keþan yerel basýný bölgemizdeki basýn içersinde gerçekten görevini en iyi þekilde yapan basýn mensuplarý içersinde. Ben bu nedenle tüm Keþanlý basýn mensuplarýný kutluyorum. Bugün 10 Ocak

Bu tarihte Basýn çalýþanlarýnýn haklarýný düzenleyen yasanýn, 10 Ocak 1961'de kabul edilmesiyle kutlanmaya baþlanýlan Çalýþan Gazeteciler Günü’nün 51’inci yýldönümünü kutluyoruz.” dedi.

ÇAÐIMIZIN EN DÝNAMÝK MESLEKLERÝNDEN BÝRÝ GAZETECÝLÝK

Ercan Ersoylu, günümüzde her insanýn bilgiye ulaþma, doðrularý öðrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüðünün en temel hak olduðu görüþünün, modern dünyada tartýþmasýz kabul edildiðinin altýný çizerek, þunlarý söyledi: “Çaðýmýzýn en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akýþý saðlamak gibi çok yönlü çalýþmayý içermektedir. Gazetecilerin çalýþma þartlarýnýn daha da iyileþtirilmesi, basýn özgürlüðünü kýsýtlayan engellerin ortadan kaldýrýlmasý, hak ve özgürlüklerin evrensel standartlara kavuþturulmasý hiç þüphe yok ki medyamýza güç katacaktýr.”  

BAÞLICA GÖREVLERÝ KAMUOYU OLUÞTURMAK

Basýnýn en baþlýca görevinin, yapýlan iþlerin kontrolünü saðlayýp, kamuoyu oluþturup, yanlýþlýklarýn üzerine giderek daha doðru iþlerin yapýlmasýný saðlamak olduðunun altýný çizen Ersoylu, “Belediyemizin projeleri, çalýþmalarý ve etkinliklerinin bölgemize ve yurt geneline ulaþtýrýlmasýnda birlik ve beraberlik içerisinde çalýþtýðýmýz gazeteci dostlarýmýzýn bu güzel günlerinde yaþanan mutluluk ve coþkuya gönülden ortak oluyoruz ve Keþan’ýn yerel basýnýnda çalýþan gazeteci kardeþlerimizin Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.” þeklinde konuþtu.

Ercan Ersoylu, daha önce yapýlan planlamaya göre 14 Ocak 2012 Cumartesi günü akþamý, Gölbaþý Restaurant’ta basýn mensuplarýna bir akþam yemeði verileceðini de söyledi.

 
 

Kaynak: Ayhan Gülver

Bu haber 446 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
Bu haber 541 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR