Bugun...
Keþan Trakya'nýn Ortaçað tarihini deðiþtrdi
Tarih: 10-05-2015 04:18:00 + -


T.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Engin Beksaç, Keþan’da son aylarda ortaya çýkarýlan buluntular nedeniyle Trakya’nýn Ortaçað tarihinin yeniden yazýldýðýný söyledi.

Keþan Trakya'nýn Ortaçað tarihini deðiþtrdi
 
 

Trakya Üniversitesi (T.Ü.) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Engin Beksaç, Keþan’da son aylarda ortaya çýkarýlan buluntular nedeniyle Trakya’nýn Ortaçað tarihinin yeniden yazýldýðýný söyledi.
Beksaç, Internetteki sosyal paylaþým sitesi facebook aracýlýðýyla yaptýðý yazýlý deðerlendirmede, Keþan’daki arkeolojik alan çalýþmalarý sayesinde birçok megalit ve sunaðýn tarihi geliþmelere ýþýk tuttuðunun altýný çizerek, bu geliþmenin Trakya’nýn Ortaçað’nýn yeniden belirlenmesini saðlayacaðýný kaydetti. 
Sözlerinin baþýnda 21 Ocak 2012 tarihinde Burhaniye’de gerçekleþtirilecek, “Kaya Anýtlarý, Traklar ve Frigler.” konulu sempozyum için Avrupalý bilim adamlarýyla iliþki halinde olduðunu söyleyen Engin Beksaç, “Trakya’daki Ortaçað tarihi artýk Keþan’sýz düþünülemez.” dedi. 
Beksaç, þunlarý söyledi: 
“PROPEKIUS KEÞAN’I AÇIKÇA TARÝF EDÝYOR” 
“Burhaniye’de gerçekleþtirilecek seminerde, Keþan’ýn sunaklarýndan bahsedeceðim. Çünkü bölge Ortaçað’daki bahislerle tamamen uyum içinde. Prepekius, Keþan’ý açýkça tarif ediyor. Ýzzetiye ile Kaletepe arasýnda kalan ormanlýk bölge, ilk yerleþmenin sýrlarýný 3 dere ile veriyor. Önce aþaðýda olan yerleþmeyi Slavlar ele geçirince Justinnien, kaleyi arkadaki tepenin zirvesine taþýmýþ. Ayrýca çok ilginçtir ki; Ýzzetiye mezarlýðýnda Roma ve Bizans keramikleri var. Þimdi dere diye bahsediyoruz ama bunlarýn eskiden bayaðý çok sularý varmýþ.”

“KEÞAN’IN ADI MS 5. VE 6. YY’DA GEÇÝYOR”
“Keþan’ýn adý, Prepekius’ta M.S. 5. ve 6. yüzyýllarda geçiyor. Bana kalýrsa Roma Trakyasý içinde kurulmuþ olmalý. Çünkü çevrede bulunan Roma malzemesi Geç Roma Dönemi aðýrlýklý. Ayrýca Trakya’nýn Roma eyaleti olmasý da bu yüzyýllar arasýnda. 
Kale ile baðýntýlý yerleþme, esasýnda Via Ignatia ile M.S. 1 Yüzyýl’da baþlýyor. Via Ignatia nýn oluþmasý ise M.S. 2. Yüzyýl’n sonuna denk geliyor. Fakat bu süreçte, bölgede, Roma’da vasal (otonom)bir krallýk var. Büyük ihtimalle bunlar, Roma ile müttefik bir Trak Krallýðý ve Sapia Krallarý. Baþkentleri ise Vize.” 
“KEÞAN, SÝSTEMÝN  TAM ORTASINDA”

“Ortaçað Trakyasý ve kaleler için ilginç çalýþmalar hazýrlýyorum. Trakya’nýn Ortaçað savunma sistemini galiba tespit ettim. Keþan ise ortada ve tam kilit noktada. Ýþaretler Teslim Kale’yi gösteriyor. Þimdi ise Ýbriktepe önemli benim için. Haritaya bakýþla o bölge ilginç. Yunanistan tarafýndaki kaleler ile irtibat için çevrede savunma ile ilgili bir þeyler önemli bir þeyler olmalý. Altýnyazý Kalesi, menzil dýþýnda olduðu için, Yunanistan’daki kalelerle tek baþýna ve direkt haberleþemez. Burada bir halka eksik. Onun için Ýbriktepe önemli. Ýbriktepe’de bir þeyler olmalý. Tekrar ediyorum; Keþan bu sistemin tam merkezinde.”

 

 
 

Kaynak: MEDYA KE?AN

Bu haber 338 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
 
Bu haber 545 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR