Bugun...
Keþan Ziraat Odasý Baþkaný Hasan Þen: Çeltikteki günlük alým oraný 200 tondan fazla olabilirdi
Tarih: 10-05-2015 07:51:00 + -Keþan Ziraat Odasý Baþkaný Hasan Þen, dün yaptýðý açýklamada TMO(Toprak Mahsulleri Ofisi)’nun çeltik alým politikalarýna dair deðerlendirmelerde bulundu.

BEKLENTÝMÝZ BUÐDAYDAKÝ ALIMLARIN ÇELTÝKTE DE GERÇEKLEÞMESÝ

TMO’daki çeltik alýmlarýna günde 200 ton sýnýrlama konduðunu belirten Þen, “Bu randevulu sistemden kaynaklanýyor. Bu Edirne’deki tüm ilçelerde ayný. Sadece Ýpsala’da 250 ton alým yapýlýyor. Çeltik ürünü alým yapýlýrken incelenmesi gereken bir ürün ve incelemelerde süre biraz daha uzuyor. Bu nedenle 200 ton alým gerçekleþiyor. Bizim beklentimiz buðdaydaki alýmlarýn çeltikte de gerçekleþmesi. Ancak bunun gerçekleþmediðini gözlemlemekteyiz. Sistem buðdayda iþe yaramýþtý.” dedi.

EN BÜYÜK SORUN RUTUBET

Alýmlarda bölgedeki en büyük sorunun rutubet olduðunu ifade eden Hasan Þen, þunlarý kaydetti: “Üreticinin kurutmadaki rutubet ölçerin ile TMO’daki rutubet ölçerin arasýnda 2 puanlýk bir fark oluþuyor. TMO rutubet oraný 14.9 olunca alým yapýyor. Bu oraný geçtiði takdirde ürün alýnmýyor. 15’ten yukarý rutubet olduðu zaman sorunlar yaþanýyor. Bunlarda biraz esneklik saðlanabilir. Kurutmasý olan kesimden TMO’ya ürün geliyor. Küçük üretici rutubet oranýný bu seviyeye getirene kadar randýmaný aþaðýya düþüyor, kýrýk dane sayýsý artýyor.”

GÜNLÜK ALIM ORANI BÝRAZ DAHA FAZLA OLABÝLÝRDÝ

TMO’da ürün dökmek için alýnan randevularýn Kurban Bayramý’na kadar dolu olduðunu dile getiren Þen, “Bölgemizde 42 bin dekar çeltik ekili alan var. Keþan TMO sadece Keþan’dan deðil Ýpsala ve Enez’den de çeltik alýyor. Týkanmanýn en büyük nedenlerinden birisi bu. Bölgemizde üretilen pirinç ile ülkemizin ihtiyacýnýn neredeyse yarýsý karþýlanýyor. Bu kadar üretim göz önüne alýndýðýnda günlük alým oraný biraz daha fazla olabilirdi. Ekili alan bazýnda da 200 ton çok az. Bu sýnýr kim tarafýndan konuldu bunu araþtýrmamýz lazým. Bölgemizdeki büyük çiftçilerimizden 1 kiþi bile bu rakamý bir günde dökebilir.” diye söyledi.

ÜRETÝCÝNÝN KOLLANMASI GEREKÝRDÝ DÝYE DÜÞÜNÜYORUM

TMO’ya üreticilerin ürün dökmesinin amaçlanmasý gerektiðinin altýný çizen Hasan Þen, “Bakanýmýz herkesin malýnýn alýnacaðýný açýkladý. Bu tüccarýn malýnýn alýnacaðý anlamýna geliyor. Devlette para garanti. Randýmaný, rutubeti tüccar kendisi belirliyor. Zaten bir de üreticimiz umduðunu bulamadý. Bence sadece üreticinin ürünü alýnmalýydý. Üreticinin kollanmasý gerekirdi diye düþünüyorum. Üreten insanýn malýnýn alýnmasý çiftçi açýsýndan her zaman daha iyidir diye düþünüyorum. Çeltikte randýman iyi ise fiyatta iyi. Burada bazý üreticilerimiz memnun. 1,30 TL’ye ürün satan üreticilerin bulunduðunu biliyorum.” þeklinde konuþtu.

 
 

Kaynak: Ayhan Gülver

Bu haber 239 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
 
Bu haber 302 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR