Bugun...
Keþan'a süper proje; Novada Outlet Keþan
Tarih: 10-05-2015 03:44:00 + -


Ýstasyon Mahallesi’ndeki askeri araziiyi KTB'dan satýn alan Türkmall, bölgenin ilk açýk hava konseptli alýþveriþ merkezi olan “Novada Outlet Keþan”ý inþa edecek.

Keþan Ticaret Borsasý’nýn, Ýstasyon Mahallesi’ndeki arazisini satýn alan Türkmall, bölgenin ilk açýk hava konseptli alýþveriþ merkezi olan “Novada Outlet Keþan”ý inþa edecek.

“Novada Outlet Keþan”; 30 bin metrekare kiralanabilir alaný ile ulusal ve uluslararasý pek çok markayý bölge halký ile buluþturacak, bin kiþiye iþ imkaný saðlayacak.

KEÞAN'IN VÝZYONUNU DEÐÝÞTÝRECEK PROJE

Keþan Ticaret Borsasý’nýn arazisini ihale ile alan Türkmall, bölgenin ilk açýk hava konseptli alýþveriþ merkezini inþa edecek. 
Türkmall adýna yapýlan açýklamada; sosyal yaþama renk katacak olan “Novada Outlet Keþan”ýn, sadece bölge halký deðil, yabancý turistler için de cazibe merkezi olacaðý kaydedildi.
Konuyla ilgili açýklamada þöyle denildi: “Türkiye’nin alýþveriþ merkezi geliþtirme ve yatýrýmý konusunda lider firmasý Türkmall, yatýrýmlarýna devam ediyor. Keþan Ticaret Borsasý’nýn 72 dönümlük arazisini satýn alan Türkmall, Novada Outlet Keþan’ý bölgeye kazandýracak. Novada Outlet Keþan, açýk hava konsepti ile keyifli alýþveriþin de merkezi olacak. Keþan Dörtyol Kavþaðý’nda inþa edilecek olan alýþveriþ merkezi, yaklaþýk 1.000 kiþiye istihdam saðlayacak.”

30 BÝN METREKARE KÝRALANABÝLÝR ALAN…

Novada Outlet Keþan’ýn; 30 bin metrekare kiralanabilir alaný ile ulusal ve uluslararasý pek çok markayý bölge halký ile buluþturacaðý kaydedilen açýklamada, þu bilgiler verildi: “Novada Outlet Keþan, yerel yatýrýmcýlara da fýrsat sunacak. Birbirinden eðlenceli etkinlikleri ile sosyal yaþama renk katacak olan Novada Outlet Keþan, yerli tüketicilerin yaný sýra yabancý turistlerin de tercih edeceði bir alýþveriþ merkezi olacak.”

DÜNYA MARKASI TURKMALL…

Açýklamada, Türkmall hakkýnda þu bilgiler aktarýldý: 
“1992 yýlýnda kurulan ve 2004 yýlýna kadar Tepe Grubu ile M1 AVM'ler, Nautilus gibi projeleri geliþtiren, 2004 ile 2010 yýllarý arasýnda Multi Corporation ile birlikte Türkiye’de “Forum” adlý alýþveriþ ve yaþam merkezlerini geliþtiren ve yöneten Türkmall, 15 yýl içinde 20 alýþveriþ merkezini tamamladý. 
5 milyon metrekarelik perakende inþaat alaný geliþtiren, 2.5 milyon metrekare kiralanabilir perakende satýþ alaný saðlayan Türkmall, 2.500’den fazla kiralama yaptý. 
Faaliyetlerini Türkiye, Balkanlar, Kuzey Afrika, Ortadoðu, Kafkaslar, Gürcistan, Rusya ve Asya’da devam eden Türkmall,  14 ülkede 50’den fazla iþ ortaklýðýnýn ve bu iþ ortaklýlýklarýnýn sonucu olarak da toplam deðeri 5 milyar Avro’yu aþan yatýrýmlarýn sorumluluðunu üstleniyor.”

FÝRMANIN TÜRKÝYE'DEKÝ ESERLERÝ...

Ankara Bilkent Center, M1 GaziantepM1, AdanaM1, Kartal M1, Konya Tepe Nautilus, Maltepe Carrefour MKM Shopping Center, Forum Bornova, Forum Mersin, Forum Çamlýk, Forum Trabzon, Forum Aydýn, Forum Ankara, Forum Istanbul, Forum Kapadokya, Novada Ataþehir, Novada Söke Outlet, Novada Maslak, Bulvar Samsun, Yorum Istanbul, Novada Maltepe
 
(Medya Keþan)

 


 

 


Bu haber 428 defa okunmuştur. 
Bu haber 946 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR