Bugun...
KYÇUBYO Öðrencilerinin protestolarý sürüyor…
Tarih: 10-05-2015 09:09:00 + -Okulun öðle tatili sýrasýnda yemekhane önünde yapýlan protesto eyleminde, öðrencilerin yemek yememeleri konusunda öðrenciler teþvik edildi.

Yaklaþýk 1300 öðrencisi bulunan okulda yemeklerin kötü olmasýna tepki gösteren öðrenciler, okulun en yakýn yerleþim birimine 1,5 kilometre uzaklýkta bulunduðunu ve bu nedenle bugün derslere aç olarak girmek zorunda kaldýklarýný dile getirdi.

“BASINI OKULUN ÝÇÝNE SOKMAMA NEDENLERÝ ARASINDA OKULDA OLUP BÝTENLERÝ KAMUOYUNUN BÝLMESÝNÝ ENGELLEMEKTÝR”

Protesto eylemi konusunda açýklama yapan Gümrük Ýþletme Bölüm öðrencisi Yaðmur Baycan ile Uluslararasý Ticaret öðrencisi Þebnem Lale, okulun yemeklerinin ilk baþlarda iyi olduðunu ancak son iki gündür yenilemeyecek kadar kötü olduðunu belirterek, þunlarý söyledi:

“Bizde artýk bir þeylerin yapýlmasý gerektiðini düþündük ve bugün yemekleri boykot için yemek yemedik. Yemekhanenin önünde toplanýp içeriye girmeden sesimizi duyurmak istedik. Ýdareden gelen bilgide ise yemekhane çalýþanlarý için okulun Saðlýk Kurulu tarafýndan rapor düzenlendiði bildirildi. Birkaç gündür birçok arkadaþýmýz yemeklerden dolayý rahatsýzlandý. Yemeklerden dolayý zehirlenmesek bile sonuçta biz insanýz ve bu yemekleri insan yemez. Özellikle yemekte balýk olduðu günlerde, balýðýn bayat olmasý nedeniyle yoðurt verilmiyor. Burada saðlýðýmýz ile oynuyorlar. Artýk bu sorunun çözülmesini ve saðlýklý yemeðe kavuþmak istiyoruz. Biz artýk et benzeri bir ürün deðil, et yemek istiyoruz. Kantin protestosunda ayný sorunlar yaþandý. Okul idaresi 0,75 kuruþluk çayý iþletmeciye 0,50 kuruþa indirtemedi ve kantin iþletmecisini iþinden etti. Bizce basýný okulun içine sokmama nedenleri arasýnda okulda olup bitenleri kamuoyunun bilmesini engellemektir. Biz üniversitelerin öðrencilerin olduðunu bir kez daha hatýrlatarak, okulun ilk günlerinde yaþanan þen þakrak tavýrlarýn sonraki aylarda da devam etmesini istiyoruz.”

Öðrenci Temsilcisi Burak Gök de yaptýðý açýklamada, “Öncelikle kantinin fesih edilmesi sadece çay fiyatýnýn deðil tüm ürünlerin pahalý olmasýndan dolayý kaynaklanan bir süreç zarfýnda oldu. Yemekhane protestosu içinde bugün tüm arkadaþlarýmýzý yemek yememeleri konusunda teþvik ediyoruz.” þeklinde konuþtu.

Basýn mensuplarýnýn okula alýnmamasý nedeniyle konu hakkýnda bilgi almak istediði KYÇUBYO Müdürü Doç. Dr. Agah Sinan Ünsar’a ulaþýlamadý.

Edinilen bilgiye göre okulun kantin iþletmesinin fesih edilmesi gibi, idarenin de yemekhane iþletmecisi ile problem yaþadýðý ve yemekhane iþletmesinin de okulun kantini gibi idare tarafýndan iþletileceði öðrenildi.

Haberle ilgili görüntüleri aþaðýdaki videoda izleyebilirsiniz.

 

 
 

Kaynak: Ayhan Gülver

Bu haber 255 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
 
Bu haber 412 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR