Bugun...
Özcan: Her kuruþun hesabýný vermeye hazýrým
Tarih: 10-05-2015 03:29:00 + -


2008 yýlýnda gerçekleþtirilen 6. Keþan Kültür ve Turizm Festivali hesaplarý ile ilgili, dönemin Kaymakamý Abdülkadir Karataþ tarafýndan açýlan dava hakkýnda bilgi veren Keþan Belediye Baþkaný Opr. Dr. Mehmet Özcan, “Her zaman, sonuna kadar, her kuruþun hesabýný vermeye hazýrým. Bir yanlýþým olduðuna inansam zaten burada durmam.” dedi

Özcan: Her kuruþun hesabýný vermeye hazýrým
 
 

2008 yýlýnda gerçekleþtirilen 6. Keþan Kültür ve Turizm Festivali hesaplarý ile ilgili, dönemin Kaymakamý Abdülkadir Karataþ tarafýndan açýlan dava hakkýnda bilgi veren Keþan Belediye Baþkaný Opr. Dr. Mehmet Özcan, “Her zaman, sonuna kadar, her kuruþun hesabýný vermeye hazýrým. Bir yanlýþým olduðuna inansam zaten burada durmam.” dedi.
 
“Daha önce, Keþan’da görev yapan çok deðerli eski Keþan Kaymakamý Abdülkadir Karataþ’ýn zorlamasýyla <Festivalde þarkýcý, türkücü getirilip þunlar yenildi, içildi> þeklinde bir soruþturma açýldý.” diyen Özcan, þöyle devam etti: “O olmadý. <Ýhaleye fesat karýþtýrýlmasý> þeklinde basýnda da çarþaf çarþaf haberler çýktý. Belediye hesaplarýna el konulmaya çalýþýldý. Bunlarda bir þey çýkmadý ve 2009 seçimleri gerçekleþti. Akabinde milletvekilliði sürecim gündemde olduðu için, 16 ay sonra deðiþik bilirkiþilerden rapor tanzim edilip bir daha dava açýldý. Ýlk açýlan dava Keþan’daki mahkeme yetkisizlik karar verdi. Edirne 1. Aðýr Ceza’da yargýlanmak üzere dava oraya gönderildi. Dün (önceki gün) ilk duruþmasýna gittik.” diye konuþtu.
 
“ABDESTÝMÝZDE ÞÜPHEMÝZ YOK”
 
Seçilmiþ insanlarýn sýk sýk yargý karþýsýna çýktýðýný vurgulayan Mehmet Özcan, “Bizim abdestimizde þüphemiz yok. Bugüne kadar yargýlandýðým ilk konu deðil. Tümünde beraat ettim. Ne zimmetime para geçirdim, ne görevimi kötüye kullandým.” dedi.
 
“ÇELÝÞKÝLÝ RAPORLAR GELDÝ”
 
Özcan, festivalle ilgili tutumlarýný þöyle açýkladý: “2002 yýlýnda çýkarýlan ve 2003’te yapýlacak ilk festivalle ilgili, Keþan Belediyesi’nin o günlerde çýkardýðý bir yönetmelik vardý. Bu yönetmelik, kaymakamlýk ve valilik herhangi bir þekilde itiraz etmedikleri için, uygulanmasý gereken anayasa niteliðinde bir karardýr. Biz de bütün harcamalarýmýzý festival yönetmeliði kapsamýnda yaptýk. Ama gelen müfettiþler, festival yönetmeliðini bir kenara itip, münferit yasalarla bunlarý deðerlendirmeye kalktýlar. Dolayýsýyla çeliþkili raporlar geldi. Mahkemeden, olayýn geliþ süreci ve sunulan çeliþkili raporlarýn, festival yönetmeliði kapsamýnda bir bilirkiþi tarafýndan incelenmesi talebimiz oldu.”

 
 

Kaynak: Medya Ke?an

Bu haber 186 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER SİYASET HABERLERİ

 
 Bu haber 561 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR