Bugun...
Özcan: Mecliste, Köy Garajý’na T-2 Yetki Belgesi alýnmasý için karar alacaðýz
Tarih: 10-05-2015 05:17:00 + -


Keþan Belediye Baþkaný Op. Dr. Mehmet Özcan, dün yaptýðý açýklamada, Keþan Belediye Meclisi’nde Köy Garajý’na T-2 Yetki Belgesi alýnmasý için karar alacaklarýný bildirdi.

  • Keþan Belediye Meclisi’nde Köy Garajý’na T-2 Yetki Belgesi alýnmasý için karar alacaklarýný belirten Mehmet Özcan, “Bu belge alýnýnca þehirlerarasý yolcu taþýmacýlýðý yapan otobüslerin de köy garajýna girme hakký olacak. Ancak meclisten de komisyon raporuna istinaden T-2 belgesi almamýza raðmen þehirlerarasý taþmacýlýðýn mutlak surette ayný yerden yapýlmasý ve buraya girmemeleri gerektiði kuralýný getireceðiz.” dedi.

 

Keþan Belediye Baþkaný Op. Dr. Mehmet Özcan, dün yaptýðý açýklamada, Keþan Belediye Meclisi’nde Köy Garajý’na T-2 Yetki Belgesi alýnmasý için karar alacaklarýný bildirdi.  

T-2, TERMÝNAL ÝÞLETME BELGESÝDÝR

Köy garajý ile ilgili Karayollarý Taþýmacýlýk Mevzuatýna göre T-2 Yetki Belgesi alýnmasý gerektiðini belirten Özcan, “Aþaðýdaki terminalde, Yayla ve Erikli’de bu belge var. T-2 belgesi terminal iþletme belgesidir. T-1 büyük þehirler, T-2 ise diðer belediyelerin iþlettiði terminaller için alýnýr. T-2 belgesi alýnan yerlerde þehirler arasý taþýmacýlýk yapýlýyor.” dedi.

MECLÝSTEN KÖY GARAJINA T-2 BELGESÝ ALACAÐIZ

Mehmet Özcan, D-4 Yetki Belgesi’nin il içi taþýmacýlýk yapan veya il dýþýnda 100 km’ye kadar yolcu taþýmacýlýðý yapanlarýn aldýðý bir belge olduðunu ifade ederek, þunlarý kaydetti: “Artýk hükümet bunlarý da zapturapt altýna almak istiyor. Þubat sonuna kadar süre vermiþ. Biz meclisten buradaki köy garajýna T-2 belgesi alýnmasý için karar alacaðýz.”

ÞEHÝRLER ARASI TAÞIMACILIK YAPAN OTOBÜSLERÝNÝN KÖY GARAJINA GÝRMEMESÝ ÝÇÝN MECLÝSTEN KARAR ALINACAK

Konu bir yasal sýkýntýnýn olduðunu dile getiren Özcan“Bu belge alýnýnca þehirlerarasý yolcu taþýmacýlýðý yapan otobüslerin de köy garajýna girme hakký olacak. Ancak belediye kanunlarýnda trafik düzenlemesi bize ait olduðu için mecliste alt komisyon kurdum. Meclisten de komisyon raporuna istinaden T-2 belgesi almamýza raðmen þehirlerarasý taþmacýlýðýn mutlak surette ayný yerden yapýlmasý ve buraya girmemeleri gerektiði kuralýný getireceðiz.” diye konuþtu.

KÝMSE KAFASINA GÖRE DÜZENLEME YAPAMAZ

Mehmet Özcan, sözlerinin sonunda hiç kimsenin kafasýna göre düzenleme yapamayacaðýný, þehir içindeki trafik düzenlemelerinin belediyeler ait olduðunu ancak kontrollerin emniyet tarafýndan yapýldýðýný ifade ederek, Keþan’daki yol güzergahlarý ile taþýma sisteminin belli olduðunu kaydetti.  

 

 
 

Kaynak: Ayhan Gülver

Bu haber 338 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLAR

 
Bu haber 599 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR