Bugun...
Özcan, Uslu’ya cevap verdi: Nuran Uslu benimle yarýþmasýn, kendine baksýn!
Tarih: 10-05-2015 04:54:00 + -


Keþan Belediye Baþkaný Op. Dr. Mehmet Özcan, dün yaptýðý açýklamada, gazetemizin 2 Ocak 2012 tarihli sayýsýnda yer alan “Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu, Koskoca Keþan’da hastane ve huzurevi yapmaya yer mi yok?” baþlýklý habere cevap verdi

Özcan, Uslu’ya cevap verdi: Nuran Uslu benimle yarýþmasýn, kendine baksýn!
 
 

Keþan Belediye Baþkaný Op. Dr. Mehmet Özcan, dün yaptýðý açýklamada, gazetemizin 2 Ocak 2012 tarihli sayýsýnda yer alan “Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu, Koskoca Keþan’da hastane ve huzurevi yapmaya yer mi yok?” baþlýklý habere cevap verdi.

Beyendik Belediye Baþkaný Uslu, yaptýðý açýklamada, Keþan’a yapýlmasý düþünülen ve uzun süredir gündemde kalan yeni devlet hastanesi ile huzurevi ve rehabilitasyon merkezi için Keþan’da yapýlmamasý durumunda Beyendik’te yer vermeye hazýr olduðunu bildirmiþti.

ÖZCAN: ÖNCE O BEYENDÝK’E SAÐLIK OCAÐI YAPTIRSIN!

Belediye Baþkaný Özcan, Hastane ve Huzurevinin kararýný verecek olan kurumun baðlý bakanlýklarýn olduðunu belirterek, “Býrakýn Allah’ýnýzý seversiniz. Eti ne budu ne? <Keþan’da yer yoksa ben talibim> demiþ. Nereye yapacak? Kaç dönüm yeri var? 70 dönümlük yeri olduðunu söylüyor. Belediyenin nerede yeri varmýþ? Önce o Beyendik’e saðlýk ocaðý yaptýrsýn. Býraksýn hastaneyi huzurevini. Hastaneyi; Saðlýk Bakanlýðý yapar. Huzurevini; Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý yapar.  Bunlar ikisi de hükümetin yönetiminde olan iþler. Önce Saðlýk Bakanlýðý’nýn niyetlenmesi lazým. Bunun kararýný verecek olan kurum Saðlýk Bakanlýðý ve siyasettir. Huzur evi yapmaya niyetlenecek Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ve siyaset karar verecek. Belediye ile hiçbir ilgisi yok. Bir sürü hazine yeri var. Hastane belediyenin yerine mi yapýlacak?”

NURAN USLU BENÝMLE YARIÞMASIN, KENDÝNE BAKSIN

Mehmet Özcan, Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu’nun daha önceki açýklamasýnda, Beyendik’te yapýlacak olan yeni konutlarýn 11 katlý olacaðýný ve Keþan’da daha 11 katlý herhangi bir binanýn bulunmamasý yönündeki söylemlerini de þu þekilde yanýtladý: “ 11 katlý konutlar yapýyormuþ. Yapsýn da görelim. Nuran Uslu benimle yarýþmasýn, kendine baksýn. Herkes boyunu posunu görsün. Belediye baþkanlýðýný kullanarak kendi þahsi iþlerini yapýyor. Belde halkýna ne faydasý oluyor. Yapýlacak olan konutlardan beldeye 1 milyon TL kar elde edecekmiþ. 1 Milyon TL kar edecekse hiçbir þey deðil.  Bu düþünce eðer çok büyük bir projeyse 1 milyon TL çok az. Biz Atakent 2 konutlarýndan 1,5 Milyon TL sadece 168 konutta belediyeye kazandýrdýk.  Ama kendisi sanki büyük bir þehir yapýyor. 1 milyon TL hiçbir þey deðil.”

ÖNCE SORUNLARI GÖRSÜN, SONRA HAYAL KURSUN

Uslu’nun önce Beyendik TOKÝ konutlarýna temiz su götürmesi gerektiðini kaydeden Özcan, sözlerini, “O önce Beyendik TOKÝ Konutlarýna temiz su götürsün. Çamur gibi su akýyor musluklardan. Eðer isterse gelsin ben su veririm ona. Ýnsanlarýn çeþmelerinden resmen gölet suyu akýyor. Göletten gelen su hiçbir arýtmadan geçmeden musluklardan akýyor. 11 katlý konut yapacaðýna, oranýn içme suyu ile kanalizasyonunu halletsin önce. Temel sorunlarýný çözsün. Önce sorunlarý görsün, sonra hayal kursun.” diye tamamladý. 

 
 

Kaynak: Volkan Gazetesi

Bu haber 455 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum E
Bu haber 510 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR