Bugun...
Paþayiðit de Maltepe ile birleþebilir
Tarih: 10-05-2015 07:11:00 + -Paþayiðit de Maltepe ile birleþebilir

 
 

Ýbriktepe - Hacýköy flörtünden sonra Paþayiðit de köy olmamak için birleþme yollarýný aramaya baþladý..

Nüfusu bin 500’ler civarýnda olan Paþayiðit’in Belediye Baþkaný Mehmet Zeki Engin, önceki gün yaptýðý açýklamada, nüfusu 2 binin altýna düþen belediyelerin kapatýlmasý durumunda beldelerinin kapanmamasý için yakýn köylerle birleþme görüþmelerine baþlayacaklarýný bildirdi.

YAKIN KÖYLERE BÝRLEÞME ÝÇÝN TEKLÝFTE BULUNULACAK

Karasatý, Çobançeþme, Maltepe, Karacali, Kozköy, Altýntaþ ve Lalacýk köylerine, Paþayiðit Belediyesi’nin kapanmamasý için birleþme teklifi götüreceklerine vurgu yapan Engin “Ekim Ayý Meclis toplantýsýnda söz konusu köy muhtarlarýmýzý davet edip teklifimizi sunup görüþ ve önerilerini isteyeceðiz. Ýnþallah bu köylerimiz hem Paþayiðit’in hem de kendi köylerinin geleceði için saðduyulu kararlar alýrlar. Ama illa ki birleþmek gibi bir durumlarý yok. Vatandaþa sadece belde olunca emlak vergisi çýkacak. Paþayiðit Beldesi’nin nüfusu 1430 kiþi civarýnda. Nüfusumuzun azlýðýndan ötürü düþme potansiyeli olan belediyelerden biriyiz. Eðer düþersek bu çok acý bir durum ortaya çýkarýr. Beldemiz 3 yerel seçim öncesine kadar köydü. Daha sonra beldeye dönüþtürüldü. Nüfus azlýðýndan ötürü belde statüsünden köy statüsüne düþmek en önce beni çok yaralar. Baþkanlýk sisteminden muhtarlýk seviyesine düþmek kötü olur.” dedi.

Küçük Resim

KÖYLERÝN KEPÇE, ÇÖP GÝBÝ SORUNLARI DA ÇÖZÜME KAVUÞACAK

Edirne Kara Yolu üzerinde coðrafi açýdan iyi bir belde konumunda bulunduklarýný, ana yol güzergahýnda olmalarýnýn bu yolu kullanan bakan, milletvekili ve kaymakamlara dertlerini anlatmalarý ve çözüm istemeleri açýsýndan önemli olduðunu belirten Mehmet Zeki Engin “Eðer beldeden köye düþersek her açýdan büyük kayýplar yaþayacaðýmýzý düþünüyorum. Eðer birleþme saðlanýrsa köyler birçok iþini Paþayiðit’e gelerek halledebilecekler. Köylerin sorunlarý için kepçe, vidanjör baþta olmak üzere birçok ekipman desteðini bizden alacaklar. Köylerin çöpünü eðer birleþme olursa belde belediyesi olarak biz bu sorunu halledeceðiz. Mevcut çöp sorunlarýndan otomatikman kurtulacaklar.” þeklinde konuþtu.   

Engin, birleþme sonrasý nüfus artýnca hem Ýller Bankasý’ndan gelen kiþi baþýna payýn artacaðýný hem de nüfusun hizmet almada baský unsuru oluþturacaðýný kaydetti.

ÝKTÝDAR BELEDÝYESÝ OLMALARINA RAÐMEN HÝZMET ALAMADIKLARI ÝDDÝASINA KATILMIYOR

Mehmet Zeki Engin, iktidar partisini
Bu haber 767 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR