Bugun...
Sakla samanı geldi zamanı; Buğday pazara, saman ambara
Tarih: 12-05-2015 05:33:00 + - 
Sakla samanı geldi zamanı; Buğday pazara, saman ambara
 
 

Atalarýmýz, "Sakla samaný gelir zamaný" demiþ. Gerçekten de öyle oldu.. Türkiye'de hayvancýlýðýn geliþmesiyle birlikte özellikle doðu illerinde saman ihtiyacýnýn karþýlanamamasý sebebiyle Trakya illerinde saman altýn oldu.

Malkara ve Keþan, Gelibolu bölgesinde saman balyalarý TIR'larla ülke geneline gönderiliyor.

Geçtiðimiz kýþ 25 kg civarýndaki bir saman balyasýnýn 20 TL'ye çýkmasý üzerine besiciler bu yaz iþi sýký tutuyor. Farklý vilayetlerden bölgemize gelen besici veya saman satýcýlarý, tarla sahiplerinin dönümü 15,5 TL olan biçerdöver biçim parasýný karþýlýyarak samanýný baðlatýp alýyor.

Keþan Beyendik beldesinde biçerdöver ve biçerbaðlar ile çiftçilere hizmet veren Hasan Taþçý, Saim Bilici ve Ýsmail Çalýþkan, geçtiðimiz kýþ ayýnda ortaya çýkan saman krizinden sonra tarým sektöründe bir ilk yaþadýklarýný belirterek, "Atalarýmýzýn dediði sakla samaný gelir zamaný sözü gerçek oldu. Bir hiç olarak görülen samanýn bir balyasýnýn 20 liraya çýkmasý üzerine Anadolu'dan besici veya saman satýcýlarý bölgemize gelerek 6-7 liradan balyalarý alýyor. Tarla sahiplerine de dönümü 15,5 lira olan biçerdöver parasýný karþýlayarak samanýný baðlatýyor. Böylece hayvaný olmayan veya ihtiyacýndan fazla buðday biçen tarla sahipleri biçim parasýný bedavaya getirmiþ oluyor" þeklinde konuþtu.

BALYA FÝYATI 6-7 TL

Balya iþinin bir sektör haline geldiðini ifade eden Hasan Taþçý, "Biz 1,6 liraya baðlýyoruz. 1 dönümden ortalama 5-6 balya çýkýyor. Bölge dýþýndan baðlatan yoksa çiftçilerimize biçim parasý almayarak samanýný baðlayýp kendimiz alýyor ve depoluyoruz. Büyük miktarda sipariþler geliyor ve toptan tanesini 6-7 liradan veriyoruz. Kýþa fiyat nerelere varýr bilemeyiz. Çiftçi arkadaþlar da ihtiyaç fazlasýný kýþýn satmak üzere maðazasýna depoluyor." dedi.

Taþçý, çiftçinin ihtiyacý gereði buðdayýný Toprak Mahsulleri Ofisi veya tüccarlara sattýðýný belirterek, samaný da kýþa saklayýp kýþýn satacaðýný söyledi.

BUÐDAY GEÇEN YILKÝ FÝYATTAN AÞAÐI ALINIYOR

Geçtiðimiz yýl TMO buðdayý tonu 690 TL olarak açýklamýþtý. Bu yýl ise ton 730 TL. olarak açýklandý. Ancak, alýmlar 630 - 700 TL civarýnda...

Tüccar ise 580 - 600 TL civarýndan alým yapýyor.

Çiftçiler destekleme primi olmasa buðday ve ayçiçeðinin maliyetleri karþýlamadýðýný belirterek, "Yaðýþlar iyi geçmediði için arazi yapýsýna göre, buðday üretimi; dönüm baþý 320 - 380 kg arasýnda deðiþti. Trakya'da 400- 420 kg ideal hasat miktarý. Ancak her yýl farklý oluyor. Buðdayda ortaya çýkan bu saman geliri ile en azýndan ek bir gelir oldu." diye konuþtu.

 

 

 
Bu haber 499 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR