Bugun...
Sosyal medyada sizin için neler yazýldý? Ýþte adres
Tarih: 10-05-2015 09:19:00 + -http://www.sosyalmedyada.net adresli sosyal medya arama moturunun kurucu Bayram, birçok ulusal gazeteye konu oldu. Ýþte Hürriyet gazetesi'nde çýkan haber.

ÖÐRENCÝ ÝÞÝ ARAMA MOTORU

 

Ömer Faruk Bayram, yaklaþýk 8 yýldýr web yazýlýmý üzerine kendini geliþtirmeye çalýþýyor. 
Son 8 ayýný da sosyalmedyada.net arama motoru üzerine çalýþarak geçirmiþ. Sosyal medyanýn hayatýn her alanýnda yerini aldýðýný söyleyen Bayram, Google’ýn Real Time Search (Gerçek Zamanlý Arama) adýný vererek 2009 yýlýnda duyurduðu arama teknolojisini, 2011’de kapatmasý üzerine boþluðu dolduracak bir proje yapmak istiyor. Ve ortaya sosyalmedyada.net çýkýyor. Bayram, “Sitenin bu 
alanda büyük bir boþluðu doldurup sanat, siyaset, magazin, spor ve iþ dünyasýndan birçok kurum ve kiþiye sosyal medya takibi açýsýndan kolaylýklar sunacaðýna inanýyorum. Sosyalmedyada.net arama motoru, sosyal medyadaki içerikleri, anlýk olarak kullanýcýlara aktarýyor” diyor. 
Gece gündüz bilgisayar baþýndayým. Projeyi hayata geçirebilmek için eðitimini ikinci plana attýðýný 
söyleyen Bayram, “Çalýþmalarýmdan sonuç alana kadar bilgisayar 
 
“Þimdilik siteyi tanýtabilmek için Twitter 
üzerinden ünlü isimlere hakkýnýzda sosyal 
medyada neler konuþuluyor linki ile tweet 
yolluyorum. Ciddi anlamda geri dönüþler 
oluyor.” 
 
Sosyalmedyada.net’te en çok aranan 
kelimeler: Karadayý, Game Of Thrones, Hülya 
Avþar, Acun, Burak Yýlmaz, Salih Uçan, Ali 
Aðaoðlu, Tarkan, Demet Akalýn, Türkan
Ýstanbul Üniversitesi (ÝÜ) Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliði öðrencisi Ömer Faruk Bayram, 
sosyal medya arama moturu geliþtirdi. Sosyalmedyada.
net’e girip, sosyal medyada kim kimin hakkýnda ne 
demiþ, anýnda öðrenmek mümkün.
 
ÖðrencÝ ÝSÝ arama motoru baþýnda gece gündüz vakit geçirdim.
Çevremden, arkadaþlarýmdan uzak kaldým. Tatil günlerimde bile 
çalýþtým. Manevi zorluklar yaþadým. Þimdi de yeterli 
bütçem olmadýðýndan dolayý projemin tanýtýmýný, 
reklamýný yeteri kadar yapamýyorum” diyerek yaþadýðý zorluklarý da anlatýyor.
 
Anýnda hizmet
 
Ücretsiz hizmet veren sosyal medya arama motoru, tüm sosyal medya mesajlarýný gerçek zamanlý 
(anlýk) olarak tarayabiliyor. Siteye girenler, Facebook, 
Twitter, Instagram, Flickr, Youtube, Vimeo, SoundCloud, Google News, Reddit ve birçok paylaþým 
sitesinde kendileri ya da merak ettikleri bir konu ya 
da kiþi hakkýnda konuþulanlarý anýnda görebiliyor
 

Ömer Faruk Bayram, yaklaþýk 8 yýldýr web yazýlýmý üzerine kendini geliþtirmeye çalýþýyor. Son 8 ayýný da sosyalmedyada.net arama motoru üzerine çalýþarak geçirmiþ. Sosyal medyanýn hayatýn her alanýnda yerini aldýðýný söyleyen Bayram, Google’ýn Real Time Search (Gerçek Zamanlý Arama) adýný vererek 2009 yýlýnda duyurduðu arama teknolojisini, 2011’de kapatmasý üzerine boþluðu dolduracak bir proje yapmak istiyor. Ve ortaya sosyalmedyada.net çýkýyor.

Bayram, “Sitenin bu alanda büyük bir boþluðu doldurup sanat, siyaset, magazin, spor ve iþ dünyasýndan birçok kurum ve kiþiye sosyal medya takibi açýsýndan kolaylýklar sunacaðýna inanýyorum. Sosyalmedyada.net  arama motoru, sosyal medyadaki içerikleri, anlýk olarak kullanýcýlara aktarýyor” diyor. 

Küçük Resim

Gece gündüz bilgisayar baþýndayým

Projeyi hayata geçirebilmek için eðitimini ikinci plana attýðýný söyleyen Bayram, “Çalýþmalarýmdan

sonuç alana kadar bilgisayar baþýnda gece gündüz vakit geçirdim. Çevremden, arkadaþlarýmdan uzak kaldým. Tatil günlerimde bile çalýþtým. Manevi zorluklar yaþadým. Þimdi de yeterli bütçem olmadýðýndan dolayý projemin tanýtýmýný, reklamýný yeteri kadar yapamýyorum” diyerek yaþadýðý zorluklarý da anlatýyor.

Anýnda hizmet

 

Ücretsiz hizmet veren sosyal medya arama motoru, tüm sosyal medya mesajlarýný gerçek zamanlý (anlýk) olarak tarayabiliyor. Siteye girenler, Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Youtube, Vimeo, SoundCloud, Google News, Reddit ve birçok paylaþým sitesinde kendileri ya da merak ettikleri bir konu yada kiþi hakkýnda konuþulanlarý anýnda görebiliyor.

 

“Þimdilik siteyi tanýtabilmek için Twitter üzerinden ünlü isimlere hakkýnýzda sosyal medyada neler konuþuluyor linki ile tweet yolluyorum. Ciddi anlamda geri dönüþler oluyor.”  

Sosyalmedyada.net’te en çok aranan kelimeler: Karadayý, Game Of Thrones, Hülya Avþar, Acun, Burak Yýlmaz, Salih Uçan, Ali Aðaoðlu, Tarkan, Demet Akalýn,

 

 
 

Kaynak: www.beyendik.com

Bu haber 293 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLAR
Bu haber 465 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR