Bugun...
Ýþte bizim Romanýmýz! Bravo Fahrettin Savcý
Tarih: 10-05-2015 05:37:00 + -


Trakya Roman Dernekleri Federasyonu Genel Baþkaný Fahrettin Savcý'dan örnek tavýr ve alkýþlanacak sözler:

 

Trakya Roman Dernekleri Federasyonu Genel Baþkaný Fahrettin Savcý, “8 Nisan Dünya Romanlar Günü” nedeniyle yaptýðý açýklamada, gün hakkýndaki çekincelerini dile getirdi.
Çýkýþ noktasý Avrupa olan “Dünya Romanlar Günü”nün, çok sayýda etnik yapýyý barýndýran Türkiye’de kutlanmasýnýn ne kadar gerçekçi olduðunu sorgulayan Savcý; baþka etnik guruplarýn da gün tayin etmesinin, mili birliði zedeleyeceðini kaydetti
Kendilerinin de Romanlarýn mutlu olmasýný ve gün kutlamasýný istediklerini ama bunun zamanla sulandýrýlabileceðini dile getiren Fahrettin Savcý, þöyle dedi: “Dün, dendi önemsenmedi. Bu gün geldiðimiz nokta ortada. Dünya’daki Romanlardan çok, bizi ülkemizde yaþayan ve Türklüðünle övünen Romanlarýn sorunlarý ilgilendirmektedir. Yokluk ve yoksulluk altýnda ezilmeleri eðitim, istihdam gibi bir çok sorun ortada iken, neyin bayramýný kutluyoruz! Yarýn yurdumuzun çeþitli yerlerinde 8 Nisan Dünya Romanlar Gününü kutlayacaklar. Ama çöpte ekmek kavgasý veren yoksullukla pençeleþen Roman kardeþlerimiz olacaktýr.”
AVRUPA’DA GEZÝNENLER
Trakya Roman Dernekleri Federasyonu olarak, Avrupa’da gezinen ve itibar gören Roman dernek baþkanlarýna þüphe ile baktýklarýný ve onlarýn gaflet ve dalalet içinde olduklarýný hissettiklerini vurgulayan Savcý, “Sakýn hýyanet içinde bulunmasýnlar!” uyarýsýný yaptý.
“ASLA TAVÝZ VERMEYECEÐÝZ”
Türkiye’nin kanla, canla kurulduðunu ve yanlýþ davrananlarýn gök kubbenin altýnda ezileceðini kaydeden Fahrettin Savcý, “Romanlar, sosyal ayrýmcýlýða uðrasa da bunu zamanla eðitim ile yeneceðiz. Bizler de çocuklarýmýzý mutlaka okula göndermek zorundayýz. Türklüðümüzden Müslümanlýðýmýzdan ve manevi deðerlerimizden asla taviz vermeyeceðiz. Bizler bu ülkenin asli unsuru olup, kýþkýrtmalara karþý her zaman uyanýk olmak zorundayýz.” görüþünü dile getirdi.
“BAYRAMIMIZ 14 MART OLMALI”
Romanlarýn bayramýnýn “14 Mart” olmasý gerektiðinin altýný çizen Savcý, sözlerini þöyle tamamladý: “Çünkü Roman açýlýmý o gün baþlayýp, bizleri kötü anlatan iskan kanunu o günden sonra deðiþmiþtir. Bizler, o yasa deþtiðinden dolayý bütün vatandaþlarýmýzla kanun önünde eþitlendik.
Roman vatandaþlarýmýza saðlýkta, barýnmada, istihdamda, her türlü proje hazýrlayan, gerçek Roman dostu, adam gibi adam Baþbakanýmýza kamuoyunda teþekkür ederiz.”

Trakya Roman Dernekleri Federasyonu Genel Baþkaný Fahrettin Savcý, “8 Nisan Dünya Romanlar Günü” nedeniyle yaptýðý açýklamada, gün hakkýndaki çekincelerini dile getirdi.Çýkýþ noktasý Avrupa olan “Dünya Romanlar Günü”nün, çok sayýda etnik yapýyý barýndýran Türkiye’de kutlanmasýnýn ne kadar gerçekçi olduðunu sorgulayan Savcý; baþka etnik guruplarýn da gün tayin etmesinin, mili birliði zedeleyeceðini kaydettiKendilerinin de Romanlarýn mutlu olmasýný ve gün kutlamasýný istediklerini ama bunun zamanla sulandýrýlabileceðini dile getiren Fahrettin Savcý, þöyle dedi:

TÜRKLÜÐÜYLE ÖÐÜNEN ROMANLARLA ÝLGÝLENÝYORUZ

“Dün, 'birkaç çapulçu' dendi önemsenmedi. Bu gün geldiðimiz nokta ortada. Dünya’daki Romanlardan çok, bizi ülkemizde yaþayan ve Türklüðünle övünen Romanlarýn sorunlarý ilgilendirmektedir. Yokluk ve yoksulluk altýnda ezilmeleri eðitim, istihdam gibi bir çok sorun ortada iken, neyin bayramýný kutluyoruz! Yarýn yurdumuzun çeþitli yerlerinde 8 Nisan Dünya Romanlar Gününü kutlayacaklar. Ama çöpte ekmek kavgasý veren yoksullukla pençeleþen Roman kardeþlerimiz olacaktýr.”

AVRUPA’DA GEZÝNENLER

Trakya Roman Dernekleri Federasyonu olarak, Avrupa’da gezinen ve itibar gören Roman dernek baþkanlarýna þüphe ile baktýklarýný ve onlarýn gaflet ve dalalet içinde olduklarýný hissettiklerini vurgulayan Savcý, “Sakýn hýyanet içinde bulunmasýnlar!” uyarýsýný yaptý.“

ASLA TAVÝZ VERMEYECEÐÝZ”

Türkiye’nin kanla, canla kurulduðunu ve yanlýþ davrananlarýn gök kubbenin altýnda ezileceðini kaydeden Fahrettin Savcý, “Romanlar, sosyal ayrýmcýlýða uðrasa da bunu zamanla eðitim ile yeneceðiz. Bizler de çocuklarýmýzý mutlaka okula göndermek zorundayýz. Türklüðümüzden Müslümanlýðýmýzdan ve manevi deðerlerimizden asla taviz vermeyeceðiz. Bizler bu ülkenin asli unsuru olup, kýþkýrtmalara karþý her zaman uyanýk olmak zorundayýz.” görüþünü dile getirdi.

“BAYRAMIMIZ 14 MART OLMALI”

Romanlarýn bayramýnýn “14 Mart” olmasý gerektiðinin altýný çizen Savcý, sözlerini þöyle tamamladý: “Çünkü Roman açýlýmý o gün baþlayýp, bizleri kötü anlatan iskan kanunu o günden sonra deðiþmiþtir. Bizler, o yasa deþtiðinden dolayý bütün vatandaþlarýmýzla kanun önünde eþitlendik. Roman vatandaþlarýmýza saðlýkta, barýnmada, istihdamda, her türlü proje hazýrlayan, gerçek Roman dostu, adam gibi adam Baþbakanýmýza kamuoyunda teþekkür ederiz.”

 
 

Kaynak: Medya Kesan

Bu haber 373 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLAR

 Bu haber 568 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR