Bugun...
Ýþte Keþan'ýn ilk kurulduðu yer
Tarih: 10-05-2015 04:39:00 + -


T.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Engin Beksaç, Internet’te Facebook aracýlýðýyla Keþan’ýn ilk kurulduðu yerin fotoðraflarýný yayýmladý.

Keþan’ýn kültür envanterinin hazýrlýk çalýþmalarý çerçevesinde arkeolojik alan araþtýrmalarýný, 16 Aralýk 2011 tarihinde tamamlayan ve dikkat çekici sonuçlara ulaþan, TÜ (Trakya Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Engin Beksaç, dün de Internet’teki sosyal paylaþým sitesi Facebook aracýlýðýyla Keþan’ýn ilk kurulduðu yerin fotoðraflarýný yayýmladý. 
Keþan’daki arkeolojik çalýþmalarý kapsamýnda elde ettiði bilgileri gazetecilerle paylaþan Prof. Dr. Engin Beksaç; Keþan’ýn, ortaçaðda ilk kurulduðu yeri tespit ettiklerini belirterek, saptanan bölgenin günümüzdeki fotoðraflarýný da paylaþtý.

ORTAÇAÐ KEÞAN’I…
Tarihte Keþan’ýn adýnýn, ilk kayýtlarda kaleyle birlikte anýldýðýný ve Toperus olarak geçtiðini kaydeden Beksaç, daha sonra Rhussion veya Rhyssion þeklindeki kayýtlarda da rastlandýðýný belirterek, “Prokopius’un, Türkçe Karþýlýðý <Yapýlar> olan ünlü eserinde Keþan’ýn adý ve tarifi çok net. Prokopius MS 6. Yüzyýl’da yaþadý.  6. Yüzyýl’da kalenin þimdiki yerinde inþa edildiði anlatýlýyor. Buna göre aþaðýdaki yerleþme daha eski. Muhtemelen Geç Antik Çað’a ait bir Roma yerleþmesi olarak kurulmuþ. Bu süreci aydýnlatacak bazý belgelerin çýkacaðýný tahmin ediyorum.” dedi.

“SIRLARI DERELER VERÝYOR”
Engin Beksaç, sözlerini þöyle sürdürdü: “Prepekius, Keþan’ý açýkça tarif ediyor. Ýzzetiye ile Kaletepe arasýnda kalan ormanlýk bölge, ilk yerleþmenin sýrlarýný 3 dere ile veriyor. Önce aþaðýda olan yerleþmeyi Slavlar ele geçirince, Justinnien, kaleyi arkadaki tepenin zirvesine taþýmýþ. Ayrýca çok ilginçtir ki; Ýzzetiye mezarlýðýnda Roma ve Bizans keramikleri var. Þimdi dere diye bahsediyoruz ama bunlarýn eskiden bayaðý çok sularý varmýþ.”

MS 5. VE 6. YY’DA KEÞAN…
Beksaç, þu bilgileri verdi: “Keþan’ýn adý, Prepekius’ta M.S. 5. ve 6. yüzyýllarda geçiyor. Bana kalýrsa Roma Trakyasý içinde kurulmuþ olmalý. Çünkü çevrede bulunan Roma malzemesi Geç Roma Dönemi aðýrlýklý. Ayrýca Trakya’nýn Roma eyaleti olmasý da bu yüzyýllar arasýnda. 
Kale ile baðýntýlý yerleþme, esasýnda Via Ignatia ile M.S. 1 Yüzyýl’da baþlýyor. Via Ignatianýn oluþmasý ise M.S. 2. Yüzyýl’ýn sonuna denk geliyor. Fakat bu süreçte, bölgede, Roma’da vasal (otonom) bir krallýk var. Büyük ihtimalle bunlar, Roma ile müttefik bir Trak Krallýðý ve Sapia Krallarý.”

 
 

Kaynak: MEDYA KE?AN

Bu haber 405 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

 

İLGİNİ
Bu haber 624 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR