Bugun...
Tekel ruhsatý iþlemleri Sebze Bakkal ve Manavlar Odasý’nda yapýlmaya baþladý
Tarih: 10-05-2015 05:05:00 + -


Keþan Sebze Bakkal ve Manavlar Odasý Baþkaný Ýbrahim Aldanmaz, dün yaptýðý açýklamada, 2012 yýlý Tekel Ruhsatý Satýþ Belgesi Bedelleri ile süre uzatýmý ve yeni baþvurular ile ilgili iþlemlerin odada verilmeye baþladýðýný kaydetti.

Tekel ruhsatý iþlemleri Sebze Bakkal ve Manavlar Odasý’nda yapýlmaya baþladý
 
 

Keþan Sebze Bakkal ve Manavlar Odasý Baþkaný Ýbrahim Aldanmaz, dün yaptýðý açýklamada, 2012 yýlý Tekel Ruhsatý Satýþ Belgesi Bedelleri ile süre uzatýmý ve yeni baþvurular ile ilgili iþlemlerin odada verilmeye baþladýðýný kaydetti. 

Aldanmaz, 2012 yýlý satýþ belgesi için, toptan satýcýlarda: il merkezlerinde ve büyükþehir belediyelerine dahil ilçelerde bin 795 TL, birden fazla yerde daðýtým yapanlar için 2 bin 715 TL, ilçe merkezlerinde ve diðer mahallerde 710 TL, birden fazla daðýtým yapanlar için bin 80 TL, perakende satýcýlar: il merkezlerinde ve büyük þehir belediyelerine dahil ilçelerde 175 TL, ilçe merkezlerinde 104 TL, belde ve köylerde 33 TL, açýk içki satýcýlarý için il merkezlerinde ve büyük þehir belediyelerine dahil ilçelerde 710 TL ve ilçe merkezleri ile köy ve beldelerde 259 TL olarak belirlenen bedellerin Ziraat Bankasý þubelerinde kullanýlan TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekraný vasýtasýyla ve kurum sicil numaralarýný beyan ederek kurum hesabýna yatýrýlacaðýný ifade etti.

YENÝ BAÞVURU VE UZATIM ÝÞLEMLERÝNÝ ODAMIZDA YAPIYORUZ

Süre uzatým ve yeni baþvurular 2012 yýlý süre uzatým iþlemleri, 2 Ocak 2012 ve 30 Mart 2012 tarihleri arasýnda gerçekleþeceðini belirten Aldanmaz, “Yeni baþvuru ve uzatým iþlemlerini odamýzda yapýyoruz. Kurum hesabýna süre uzatým iþlem bedelini yatýran satýcýlar Ziraat Bankasý’nda yapýlan iþlem bedeli ödemesine iliþkin dekontu, iþyeri açma ve çalýþtýrma ruhsatý fotokopisi ve mevcut satýþ belgeleri ile odamýza baþvuru yapacaklar ve süre uzatým iþleminin belge üzerinde gösterilmesini saðlayacaklar. Perakende satýþ belgesi olanlar odamýza iþ yeri açma ruhsatý, TEKEL ruhsatlarýnýn aslý ve bakan dekontlarý ile odaya baþvuracaklar. Açýk içki satma ruhsatý olanlar ise tekel ruhsatý ve banka dekontlarý ile baþvuruda bulunacaklar. ” dedi.

BELGE SÜRELERÝNÝ UZATMAK ÝSTEYENLER MART AYININ SONUNA KADAR BAÞVURUDA BULUNMALI

Ýlk defa satýþ belgesi talebinde bulunacaklardan da açýklanan bedelin tahsil edileceðini dile getiren Aldanmaz, þunlarý söyledi: “Satýcýlar, açýklanan bedelleri Mart ayýnýn sonuna kadar kurum sicil numaralarýný beyan etmek suretiyle Ziraat Bankasý’nda kurum hesabýna yatýrarak belge sürelerinin uzatýlmasý talebinde bulunmalarý gerekmektedir. Belirtilen süre için satýþ belgesi süre uzatým iþlem bedellerini yatýrmayan satýcýlarýn belgeleri Nisan ayýnýn sonunda geçerliliðin yetirecek. Süre uzatým iþleminin sona ermesine müteakip ürün satýn alamayacaklar ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde ellerinde bulunan ürünleri tasfiye edecekler. Mart ayý sonuna kadar süre uzatým iþlemi yaptýrmayan satýcýlarýn faaliyete devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almalarý gerekecek.” 

 
 

Kaynak: Ayhan Gülver

Bu haber 305 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

 

İLGİNİ
Bu haber 432 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR