Bugun...
Trakya çiftçisine öneri
Tarih: 10-05-2015 03:09:00 + -


Çiftçilik ek iþiniz olsun, çuvalla ürün satmaya son verip perakende satýþý hedefleyin.

Trakya çiftçisine artýk buðday yetiþtirmesin demek zor ama ekonomik gerçekler bunu zorunlu kýlýyor. Tarýmda alternatif ürünlere yönelmeye mecburuz yoksa kentlere göç önlenemez.
Buðdayda verim artmalý ve katma deðerli ürün olarak satýlmalý. Bizde topraklar çok bölünmüþ ve o yüzden yüksek teknoloji kullanýlmamakta. Avrupa Birliði ülkelerinde dönüm baþý verim 660kg iken bizde 220kg. Kaliteli tohum üretilmiyor, sulamalý tarým tam yapýlmýyor. Bizde girdi fiyatlarý (tohum, mazot, gübre, traktör) pahalý, dýþarýda 150 dolara tonu satýlan buðdayýn bizde 240 dolara çiftçi maliyeti var.
Bugün Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehmet Mehdi Eker, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) hububatta müdahale alým fiyatlarýný açýkladý 2010-2011 üretim sezonunda Anadolu Kýrmýzý Ekmeklik Sert Buðday için Haziran, Temmuz ve Aðustos aylarýnda ton baþýna 550 lira, Eylül ayýnda 560 lira, Ekimde 570, Kasým ayýnda ise 580 lira olacak. Yani köylümüz ton baþýna 550 liradan satacak. Ki bunu tüccara verdiðinde bu rakam 400 liraya kadar düþebiliyor. AB ülkeleri ile kýyasladýðýmýzda onlarýn 150 dolara sattýðý buðdayý biz 240 dolara mal ediyoruz. 550 liradan sattýðýný varsaydýðýmýzda da 330 dolar ediyor.
Bunu sürdürme þansý çiftçinin yok. Ýthalat kapýsý açýlýrsa çiftçimiz periþan olur. O yüzden çiftçi ürettiði malý tarladan deðil onu iþleyerek unlu mamüller olarak perakende satýþ koþullarýný yaratmasý ve katma deðeri yüksek ürünler olarak satmasý ekonomik kalkýnmasýnýn altýn anahtarýdýr.
Ayçiçeðini iþlenmiþ yað ürünleri, yetiþtirdiði hayvanlarý iþlenmiþ et ürünleri olarak satmadýkça çiftçilerimizin zenginleþmesi ve iþsizliðinin ortadan kalkmasý mümkün görünmemektedir.
 Bu haber 677 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR