Bugun...
Uslu, Ankara’da ziyaretlerde bulunacak
Tarih: 10-05-2015 07:01:00 + -Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu, dün yaptýðý açýklamada, beldenin içme suyu hattý, kanalizasyon þebekesi ve imar iþleri ile ilgili önümüzdeki günlerde Ankara’da bazý ziyaretlerde bulunacaðýný kaydetti.

ÖNMÜZEDEKÝ HAFTA ANKARA’DA ZÝYARETLERDE BULUNACAÐIM

Beldenin içme suyu þebeke irsaliye hatlarýnýn deðiþeceðini belirten Uslu, “Konuyla ilgili ollar Ýller Bankasý yetkilileri geldi. Arýtma tesisinin oraya ilave dinleme depolarý yapýlacak. Ýþ ihaleye çýkacak. Kanalizasyon iþi de yapýlsýn ve ayný anda ihaleye çýksýn istiyorum. Bununla ilgili olarak önümüzdeki hafta içerisinde Ankara’ya giderek Ýller Bankasý’nda görüþmelerde bulunacaðým. Ýmar ile ilgili çalýþmalarýmýz da son aþamaya geldi. TOKÝ’nin karþýsýnda alaný Beyendik’te doðru imara açýyoruz. O alan Beyendik ile birleþecek. Konu þuanda Þehircilik Bakanlýðý’nda. 1 aya kadar Edirne Valiliði’ne gönderileceði söylendi ve buruda kurula girecek.” dedi.

Mandadere Göleti ve Korucuköy Göleti’nden beldeye ait havzasýnýn sulanmasýyla ilgili DSÝ(Devlet Su Ýþlerine) yazý verdiklerini ifade eden Nuran Uslu, konu ile ilgili görüþmelerde bulunacaðýný dile getirdi.

SUYUN ZAMAN ZAMAN BULANIK AKMASI SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ

“Beyendik’te içme suyu ile ilgili çok fazla þikayetler geliyordu. Bu þikayetler devam ediyor mu?” sorusuna Uslu, þu þekilde yanýt verdi: “Havalarýn yaðýþlý olduðu dönemlerde göledin su seviyesinde yaðýþa baðlý olarak yükselme meydana geliyor. Bu da suyun zaman zaman bulanmasýna neden oluyor. Bu dönemlerde þikayetler oluyor. Þuanda bu sorunu çözüyoruz. Hem þebeke hattýný yeniliyoruz hem de ek dinleme depolarý yapýyoruz. Rüzgarsýz veya yaðýsýz havalarda suyun deðerleri çok iyi çýkýyor.”  

 
 

Kaynak: Ayhan Gülver

Bu haber 429 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ
Bu haber 467 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR