Bugun...
Uslu, Beyendik’in sorunlarýný Bakan Müezzinoðlu’na iletti
Tarih: 10-05-2015 09:07:00 + -Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu, dün yaptýðý açýklamada, geçtiðimiz Pazartesi günü gerçekleþtirdikleri Ankara ziyaretine dair deðerlendirmelerde bulundu.  

ZÝYARETLERÝN BELÝRLÝ SIKLIKLARLA YAPILMASI GEREKÝYOR

AK Partili yöneticilerle birlikte Ankara ziyaretine katýldýðýný belirten Nuran Uslu, “Ziyarette, Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu’yla görüþtük. Ve Beyendik’in sorunlarýný kendisine iletme fýrsatý bulduk. Sorunlarýn çözümü konusunda proje getirilmesi durumunda yardýmcý olacaklarýný bizimle paylaþtý. Bakanýmýz, bölgenin sorunlarýyla ilgili sivil toplum örgütlerinin taþýn altýna elini sokmasý gerektiðini ve herkesin bölge için projeler hazýrlamasý gerektiðini ifade etti. Ve hazýrlanan projeleri deðerlendireceklerini söyledi. Herkes taþýn altýna elini sokarsa ve bir þey üretilirse ve ortak akýlla hareket edilmesi durumunda bölge için iyi olacaðýný kaydetti. Bakanla yapýlan toplantý çok yararlý oldu. Bu tip ziyaretler ve toplantýlar belirli sýklýkla yapýlmasý gerekiyor.” dedi.

YENÝ BELEDÝYE BÝNASINI HÝZMETE AÇMAYI ÝSTÝYORUZ

“Ankara ziyaretinde Beyendik’le ilgili ne gibi talepleriniz oldu?” þeklindeki soruyu yanýtlayan Uslu, “Beyendik’le ilgili hazýrladýðýmýz projeler vardý. Mandadere göledi yatýrým programýna alýndý. Ýller Bankasý’ndan tarafýndan kanalizasyon projemiz onaylandý. Ýmarla ilgili çalýþmalarýmýzda tamamlandý. Ýçme suyu projemizde ihale aþamasýna geldi. Beyendik’e düðün salonu yapýlmasýyla ilgili bir projemiz var. Bu beldemiz için acil ihtiyaçtýr. Projemizi de, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýza sunduk. Bunun yaný sýra; beldemiz her geçen büyüyor ve belediye binamýzda yetersiz kalýyor. Ve yeni belediye binasýna ihtiyaç var. Görevde bulunduðumuz süre içerisinde de, düðün salonu ve yeni belediye binasýný hizmete açmayý istiyoruz. Bakanýmýz, bölgede yapýlacak projeleri eski Ýl Baþkaný Ayhan Demir’in takip edeceðini de toplantý da bizlerle paylaþtý. Demir’de projelerle ilgili daha sonra Bakanýmýza gerekli bilgileri verecek.”

BEYENDÝK’TE BU KADAR BÜYÜKLÜKTE BÝR ALANIMIZ YOK

“Uzun süredir gündemde olan organize sanayi bölgesinin, Beyendik’te kurulma ihtimali var mý?” þeklindeki soruya Uslu, “KTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Helvacýoðlu, organize sanayi bölgesiyle ilgili çalýþmalarýnýn olduðunu toplantýda paylaþtý. Yerle ilgili gerekli çalýþmalar yapýlýyor. Organize sanayi için 4 bin-4 bin 500 dönüm arazi lazým. Ve bölgemizde organize sanayi mutlaka þart. Bakanýmýzda, 1 ay içerisinde Keþan’a gelerek, toplantý yapýlacak. Ancak, Beyendik’te bu kadar büyüklükte bir alanýmýz yok.” diye yanýt verdi.

 

 

 
 

Kaynak: Ayhan Gülver

Bu haber 157 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
Bu haber 404 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR