Bugun...
Uslu: Keþan'da hastane ve huzurevi yer yoksa gelsinler
Tarih: 10-05-2015 04:49:00 + -


Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu," Keþan’a yapýlmasý düþünülen ve uzun süredir gündemde kalan yeni devlet hastanesi ile Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi için yer vermeye hazýrýz" dedi.

Uslu: Keþan'da hastane ve huzurevi yer yoksa gelsinler
 
 

Devlet hastanesi ile Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yapýlmasý için Beyendik belde sýnýrlarýndan, yer vermeye hazýr olduðunu bildiren Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu, “Bu konuda yaþanan gecikmeler gerçekten üzüntü verici. Koskoca Keþan’da yer mi yok? Hem devlet hastanesi, hem de Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi için yerim var. Talep etsinler inþaatý hemen baþlasýn.” dedi. Beyendik Belediye Baþkaný Nuran Uslu, dün yaptýðý açýklamada, Keþan’a yapýlmasý düþünülen ve uzun süredir gündemde kalan yeni devlet hastanesi ile Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi için yer vermeye hazýr olduðunu bildirdi.

 KOSKOCA KEÞAN’DA YER MÝ YOK? 
Uslu, Keþan’a yeni bir devlet Hastanesi için yaklaþýk bir yýl önce, bakanlýk tarafýndan sözün alýndýðýný ve yer bulma konusunda Keþan Belediyesi’nin hala bir saðlýklý bir yer gösteremediðini belirterek, “ 1 yýldýr söz verildi ama hala hiçbir þey yapýlmadý. Bakan bey, Keþan’a 5 yýldýzlý otel gibi bir hastane yapýlacaðýnýn sözünü vermiþti. Çünkü Keþan her geçen gün büyüyen ve hareketli bir yer. Ancak son dönemde bu konuda yaþanan gecikmeler gerçekten üzüntü verici. Keþan için bir kayýp bu. Koskoca Keþan’da yer mi yok? Her hali ile acil olarak ihtiyaç olan bir þeye neden yer bulunmuyor?” diye sordu.

TALEP ETSÝNLER ÝNÞAATI HEMEN BAÞLASIN 
Yeni devlet hastanesi için, Keþan’da yer bulunamamasý durumunda, Beyendik belde sýnýrlarý içerisinden yer tahsisinde bulunabileceklerini belirten Nuran Uslu, þunlarý kaydetti: “Benim beldemde, Hastane için de huzurevi içinde güzel bir yerim var. Kaymakam beyle de bu konuda görüþtük. Geçmiþ dönemdeki kaymakam bey demiþti. Bende, demiþtim. Yinede vermeye hazýrým. Yapýlmasý düþünülen devlet hastanesi için, bende hale hazýr 70 dönüm yer var. Talep etsinler inþaatý hemen baþlasýn.”

HUZUREVÝ ÝÇÝN, AÐAÇLIKLARIN ÝÇÝNDE BÝR YERÝM VAR 
Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi için, de talep edilmesi durumunda, yer tahsisinin ivedi bir þekilde yapabileceklerini belirten Uslu, “Huzurevi için devlet bakanýyla görüþtüðümüzde, bize söz verdi. Ancak hala Keþan’da huzurevine ihtiyaç var. Biz Anadolu Öðretmen Lisesi’nin ve Özürlüler okulunun sözünü ilk olarak Keþan’a almýþtýk. Özürlüler okulu için yer gösterildi ancak Anadolu Öðretmen Lisesi için yer gösterilmemiþti. Ondan sonra ben Beyendik’e yer gösterdim. Geldiler, incelediler ve gerçekten güzel bir okul olduðu için de Anadolu Öðretmen Lisesi Beyendik’te açýldý. Huzurevi içinde çok güzel aðaçlýklarýn içinde bir yerim var. Belediye olarak ta vermeye hazýrým.” þeklinde konuþtu.

YETER KÝ, FIRSATLAR KAÇMASIN! 
“Keþan’da her þeye yer buluyoruz da, hastaneye mi yer bulamýyoruz?” diye soran Nuran Uslu, sözlerine þöyle devam etti: “Eðer bulamazsalar, biz burada yer buluruz. Keþan’a olmuþ Beyendik’e olmuþ fark etmez. Bizim Keþan’la rekabet yapacak bir þeyimiz yok. Mesafede oldukça yakýn. Ve bu tür yerlerin þehir dýþýnda olmasýnda da ulamýþým açýsýndan büyük fayda olacaktýr. Dediðim gibi, huzurevi ve hastane konusunda Keþanlýlara her türlü desteði veririm. Yerim de var. Ayrýca, bu konularda giriþimci olan herkese kapýmýz açýk. Gelsinler yapacaðým desinler yer gösterelim. Yeter ki, fýrsatlar kaçmasýn! Bölgemiz geliþip güzelleþsin.”

 
 

Kaynak: Volkan Gazetesi

Bu haber 435 defa okunmuştur. 
 
Etiketler :

YORUMLARHenüz Yorum E
Bu haber 584 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AKTUEL HABERLERİ

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR